Τρίτη, 24 Απριλίου 2012 18:52

Άλλους δύο ειδικούς συμβούλους προσέλαβε ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης

Άλλους δύο ειδικούς συμβούλους προσέλαβε ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης

ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δύο επιπλέον ειδικούς συμβούλους προσέλαβε ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Δημήτρης Γιαννημάρας, με σκοπό να βοηθήσουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στην προώθηση διαφόρων θεμάτων. Είναι ο πολιτικός μηχανικός Δημοσθένης Νέμπαρης και ο δικηγόρος Σταύρος Μπόσινας.

Όπως έχει τονίσει ο κ. Γιαννημάρας, ο νόμος απαγορεύει τις προσλήψεις στους Δήμους, οπότε ο μόνος τρόπος για την απόκτηση επιστημονικού προσωπικού, που είναι απαραίτητο για την παραγωγή έργου, είναι μέσω των ειδικών συμβάσεων για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων και συνεργατών. Οι συμβάσεις αυτές έχουν διάρκεια μέχρι τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής.
Στο Δημοσθένη Νέμπαρη έχει ανατεθεί η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν τεχνικά έργα, ενώ ο Σταύρος Μπόσινας είναι υπεύθυνος για νομικά θέματα.
Από πέρσι ο δήμαρχος έχει επίσης προσλάβει τη Βασιλική Ντανταβασίλη, που είναι υπεύθυνη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη Ματίνα Σουμή, που είναι υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις, την επικοινωνία και τον τουρισμό.