Τρίτη, 24 Απριλίου 2012 20:21

Αποδοχές αιρετών στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μεσσήνης

Αποδοχές αιρετών στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μεσσήνης

«ΠΑΓΩΣΑΝ»
Να μην αυξηθούν οι αποδοχές - αυτό έλλειπε - του προέδρου και των συμβούλων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μεσσήνης, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή του. Έτσι, ο πρόεδρος της Επιχείρησης, Νίκος Κωνσταντέλος, θα συνεχίσει να παίρνει 1.179,95 ευρώ μικτά κάθε μήνα.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι, Γιάννης Τσούσης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Χρήστος Καρύδης, Χρήστος Φανός, Γιάννης Ανδρουτσόπουλος και Παναγιώτης Δασκαρόλης, καθώς και οι εισηγητές με το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συνεχίσουν να αποζημιώνονται με 27,06 ευρώ για κάθε συνεδρίαση (και μέχρι τρεις συνεδριάσεις το μήνα).