Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 19:25

Εκδήλωση στην Καλαμάτα για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ από το υπουργείο Οικονομίας

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ θα παρουσιαστούν την Τετάρτη, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, από το υπουργείο Οικονομίας. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο της Καλαμάτας Elite (αίθουσα Royal Cruise Hall), στις 3:30 μετά το μεσημέρι…

Ειδικότερα η εκδήλωση διοργανώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).
Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τα οποία έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν προσκλήσεις και για τα οποία θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση είναι: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών», «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», «Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» και «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης».