Κυριακή, 27 Μαϊος 2012 02:25

Στο ΕΣΠΑ ο εκσυγχρονισμός του Βιολογικού και η αποχέτευση σε Θουρία, Άρι, Αρφαρά

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες ο Δήμος Καλαμάτας αναμένει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ο εκσυγχρονισμός του Βιολογικού Καθαρισμού με 5,25 εκατ. ευρώ και η αποχέτευση της Θουρίας, του Άρι και των Αρφαρών με 13,5 εκατ. ευρώ. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε με ικανοποίηση ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι επίσης τις αμέσως επόμενες ημέρες θα εκδοθεί από την Περιφέρεια η εντολή δημοπράτησης για το έργο της παράκτιας προστασίας της Μικράς Μαντίνειας, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με 1,4 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του Βιολογικού, έργο απολύτως αναγκαίο, η δημοτική αρχή δυσκολεύτηκε πολύ να το εντάξει στο ΕΣΠΑ, διότι δεν πληρούσε απολύτως κάποια κριτήρια. Ωστόσο, τα κατάφερε χάρη στην πολιτική της επιμονή. Για το έργο της αποχέτευσης σε Θουρία, Άρι και Αρφαρά υπάρχουν ορισμένες ενστάσεις, δεδομένου ότι τα λύματα της περιοχής αυτής θα διοχετεύονται στον Βιολογικό της Καλαμάτας, θα κάνουν δηλαδή ολόκληρο ταξίδι ενώ θα μπορούσε ενδεχομένως να φτιαχτεί μια μικρή μονάδα κάπου στο ενδιάμεσο των τριών πρώην Δήμων.
Στ.Μ.