Πέμπτη, 12 Μαϊος 2016 15:32

Δεν εγκρίθηκε η σύμβαση με την εταιρία που έκανε δώρο στο Δήμο Καλαμάτας

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε τη σύμβαση του Δήμου Καλαμάτας με την εταιρία που κέρδισε το διαγωνισμό -αν και συμμετείχε μόνη σε αυτόν- για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων και ενός σάρωθρου με leasing. Η εταιρία πριν κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είχε κάνει δώρο στο Δήμο ένα σάρωθρο, ενώ προηγουμένως είχε κερδίσει και άλλο διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. Τότε παρατάξεις της μειοψηφίας σχολίασαν ότι δεν μπορεί μια εταιρία να κάνει δώρα στο Δήμο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ τους συναλλαγή. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός για τη προμήθεια των απορριμματοφόρων και του σάρωθρου ανέρχεται στα 713.400 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός για την προηγούμενη προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται στα 762.600 ευρώ…

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, να ασκηθεί αίτηση ανάκλησης κατά της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη μη έγκριση της σύμβασης. Η πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής είπε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε τη σύμβαση επειδή «δεν επιτεύχθηκε η ανταγωνιστικότητα και κάτι άλλους λόγους».
Στ.Μ.