Πέμπτη, 12 Μαϊος 2016 18:48

Διαγωνισμός για τα σκουπίδια της Καλαμάτας με 5 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Προκηρύχθηκε, με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, για την ανάθεση διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου, με προϋπολογισμό 3,3 εκατ. ευρώ χωρίς δικαιώματα προαίρεσης και σχεδόν 5 εκατ. ευρώ με δικαιώματα προαίρεσης. Προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασιών μέχρι τις 21 Ιουνίου…

Πρόκειται για διαγωνισμό για την επεξεργασία των σκουπιδιών του Δήμου Καλαμάτας με «κινητό σύστημα διαχωρισμού, κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων».
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διαχείριση των σκουπιδιών για δύο χρόνια, ενώ ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση και για τρίτο χρόνο.
Στ.Μ.