Τετάρτη, 30 Μαϊος 2012 18:57

Καταγγελία διασπάθισης δημοσίου χρήματος για το «χαρτζιλίκι» των συμβούλων της πλειοψηφίας!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜ. ΦΑΒΒΑΤΑ
Ότι οι επιτροπές του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποιούν πολλές συνεδριάσεις κάθε μήνα, για να παίρνουν «χαρτζιλίκι» και τα αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας, καταγγέλλει ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Δημήτρης Φαββατάς. Τονίζει δε ότι έχει ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία για αυτό το θέμα από τη δημοτική αρχή, η οποία όμως αρνείται να τα δώσει επικαλούμενη δικαιολογίες.

Η καταγγελία του Δημήτρη Φαββατά έχει ως εξής: «Έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο έχει βρει ο Δήμαρχος Καλαμάτας, για να αμείβονται όλοι οι δημοτικοί του σύμβουλοι από τις συνεδριάσεις των δημοτικών επιτροπών. Ο νόμος ορίζει ρητά ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν σε επιτροπές του δήμου αμείβονται το πολύ για τρεις συνεδριάσεις των επιτροπών το μήνα. Πολλές επιτροπές όμως συνεδριάζουν περισσότερες των τριών φορών μηνιαίως. Σ’ αυτές τις επιπλέον συνεδριάσεις δε μετέχουν τα μόνιμα αλλά τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών, για να μπορούν και αυτοί να αμείβονται από τη συμμετοχή τους σ’ αυτές. Αυτή η πρακτική του δημάρχου εφαρμόζεται κατά κόρον στην οικονομική επιτροπή αλλά και από τις πληροφορίες που έχω και σε άλλες επιτροπές και στα νομικά πρόσωπα του δήμου. Μάλιστα σε σχετική μου ερώτηση ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, αν και νομικός, αρνήθηκε να μου δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις αποδοχές των μελών των επιτροπών επικαλούμενος το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων αγνοώντας τη νομοθεσία και σε σχετική μου αίτηση με αρ. πρωτ. 28648 από τις 15.5.2012 ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση.
Θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό σε μια εποχή έντονης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, να σπαταλιέται με αυτό τον τρόπο το δημόσιο χρήμα. Αντίθετα η δική μας δημοτική ομάδα ζήτησε πρώτη τη μείωση των αποζημιώσεων για τις συνεδριάσεις των δημοτικών επιτροπών, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία, και παρέδωσε στο δημοτικό παντοπωλείο 4.000 € από τις αμοιβές των εν λόγω επιτροπών για τις ανάγκες των δημοτών μας.
Φαίνεται όμως ότι η δημοτική αρχή ακολουθεί άλλο δρόμο και ενδιαφέρεται περισσότερο για τις οικονομικές ανάγκες των δημοτικών της συμβούλων παρά για εκείνες των δημοτών δικαιώνοντας τη ρήση ότι «το νόμιμο είναι και ηθικό». Ζητάω λοιπόν από τον κ. Δήμαρχο να αναλογιστεί τις ευθύνες του και να προτάξει το ηθικό και όχι το νόμιμο».