Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016 18:38

Δύσκολη υπόθεση ο προγραμματισμός για τη δημοτική αρχή Καλαμάτας…

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. 
Όπως όπως αποσύρθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας η εισήγηση της δημοτικής αρχής για την ένταξη νέων έργων στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με το δάνειο των 5.300.000 ευρώ περίπου, το οποίο έχει συνάψει ο Δήμος με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, την ώρα που ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Ανδρέας Καραγιάννης, έκανε τη σχετική εισήγηση στο Σώμα, τον διέκοψε και ζήτησε να αποσυρθεί το θέμα. Είπε ότι αφενός δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση να ληφθεί απόφαση και αφετέρου ότι ο πίνακας με τα προτεινόμενα έργα μπορεί και ν' αλλάξει. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο που η δημοτική αρχή προγραμματίζει τα έργα…

Σημειώνεται ότι κατά τους διαγωνισμούς για την ανάθεση κατασκευής των έργων που χρηματοδοτούνται από το δάνειο προσφέρθηκαν υπέρογκες εκπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλύτερες και του 60%. Έτσι, περισσεύουν περίπου 3.000.000 ευρώ, οπότε η δημοτική αρχή θα αιτηθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να ενταχθούν στο δανειοδοτούμενο πρόγραμμα και άλλα έργα.
Σύμφωνα λοιπόν με την εισήγηση που αποσύρθηκε, τα έργα αυτά είναι: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού τμημάτων οδών Αύρας, Ηρώων, και Ποσειδώνος» με 900.000 ευρώ, «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (β’ φάση)» με 850.000 ευρώ, «έργα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ» με 120.000 ευρώ, «Κατασκευή γηπέδου στην Τοπική Κοινότητα Λαιίκων» με 550.000 ευρώ και «Βελτίωση οδοποιίας για την πρόσβαση στις βιομηχανικές μονάδες και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας» με 500.000 ευρώ.
Μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα χρηματοδοτηθούν από το δάνειο η ανάπλαση στα «Ουζάκια», η ανάπλαση στην ανατολική όχθη του Νέδοντα, η ανάπλαση στην όχθη του Άρι, η ανακατασκευή της Καρδιολογικής Κλινικής του παλιού Νοσοκομείου και τα γήπεδα στα Παλιάμπελα και στα παλιά Σφαγεία.
Στ.Μ.