Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016 16:17

"Εξηλεκτρισμός" στο λιμάνι της Καλαμάτας για τα μεγάλα γιοτ

"Εξηλεκτρισμός" στο λιμάνι της Καλαμάτας για τα μεγάλα γιοτ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Σε μια προσπάθεια να γίνει το λιμάνι της Καλαμάτας ελκυστικό για τα τουριστικά σκάφη, ιδιαίτερα τα μεγάλα γιοτ, προωθείται έργο για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτά. Για να γίνει το έργο χρειάζεται μελέτη, την οποία Δήμος και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αναθέτουν στην Αναπτυξιακή Εταιρία, με το ποσό των 11.500 ευρώ…

Αύριο, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί ως προ ημερησίας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, το Σώμα θα κληθεί να εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της Αναπτυξιακής, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης. Όπως σημειώνεται στο προοίμιο του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, «επιδιώκεται η συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών-εργασιών ώστε να καταστεί ώριμο το έργο εκσυγχρονισμού του λιμανιού της Καλαμάτας και να μπορέσει να καλύψει τις απαιτήσεις φιλοξενίας μεγάλου τύπου σκαφών (megayacht) αναφορικά με τον τομέα των ηλεκτρικών παροχών. Ο Δήμος Καλαμάτας αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα ο χώρος του λιμένα εξελίσσεται σε χώρο ελλιμενισμού και φιλοξενίας ιδιωτικών σκαφών, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Το εν λόγω έργο είναι σημαντικό καθώς συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών παραμονής των μεγάλων σκαφών στο χώρο του λιμένα. Επιπροσθέτως μακροπρόθεσμα θα αυξήσει τον αριθμό των σκαφών που αιτούνται παραμονής-φιλοξενίας ενώ θα λειτουργήσει τονωτικά στην τοπική οικονομία. Συνοπτικά για τον εκσυγχρονισμό του τομέα ηλεκτρονικών παροχών προβλέπονται οι εξής ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης σκαφών που περιλαμβάνουν κύρια την εγκατάσταση υποσταθμού, δίκτυα διανομής, «πίλλαρς» τροφοδότησης σκαφών, διατάξεις μετρήσεων ηλεκτρικής κατανάλωσης κ.λπ. Οικοδομικές εργασίες, δηλαδή κτίριο, κανάλια όδευσης καλωδίων-σωληνώσεων, βάσεις εξοπλισμού κ.λπ».
Στ.Μ.