Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016 16:57

Ηχολήπτη θα προσλάβει η Φάρις για τις εκδηλώσεις στο Δήμο Καλαμάτας

ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ, ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Μεγάλο είναι το κόστος που καταβάλλουν κάθε χρόνο η Φάρις ή ο Δήμος Καλαμάτας, για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων που διοργανώνουν. Ένα μέρος του κόστους αυτού θα επιχειρηθεί να καλυφθεί με την πρόσληψη ηχολήπτη, για χρονικό διάστημα ενός χρόνου. Σε άλλους Δήμους η ηχητική κάλυψη μικρών εκδηλώσεων των Δήμων γίνεται από ηλεκτρολόγο του Δήμου. Οι Δήμοι αυτοί όμως διαθέτουν και το βασικό ηχητικό εξοπλισμό…

Από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η σύναψη σύμβασης για την κάλυψη πέντε συνολικά θέσεων. Η μία θέση είναι το ηχολήπτη, ο οποίος πρέπει να έχει πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση και έργο του, σύμφωνα με το Δήμο, «θα είναι να παρέχει υπηρεσίες στις εκδηλώσεις/δραστηριότητες της Επιχείρησης που συνεπάγονται αξιόλογη ηχητική κάλυψη είτε αυτές είναι τακτικές (ετήσιες ή άλλες) είτε είναι έκτακτες. Επίσης θα συμμετέχει σε συσκέψεις με αντικείμενο την αξιολόγηση προσφορών και τη διευθέτηση θεμάτων που άπτονται των υπηρεσιών του».
Οι άλλες τέσσερις θέσεις είναι οι εξής:
1. 1 Ιατρός ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, έργο του οποίου είναι η κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου καθώς και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, συνεργαζόμενος και με τα στελέχη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
2. 1 Φαρμακοποιός ΠΕ, στο Δημοτικό Ιατρείο Καλαμάτας έργο του οποίου είναι η κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου, να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φαρμακευτικής φροντίδας σε ανασφάλιστους, άπορους και άνεργους ασθενείς, Έλληνες, πρόσφυγες και μετανάστες καθώς και να ελέγχει τις δωρεές φαρμάκων που δέχεται το Δημοτικό Ιατρείο, ούτως ώστε να παρέχονται σωστά στους ωφελούμενους
3. 1 ιατρός εργασίας, έργο του οποίου θα είναι να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη (ΦΑΡΙΣ) και στους εργαζόμενους είτε γραπτά είτε προφορικά σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από την Επιχείρηση για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων σε αυτή
4. 1 τεχνικός ασφαλείας, έργο του οποίου θα είναι να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη (ΦΑΡΙΣ) και στους εργαζόμενους είτε γραπτά είτε προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.