Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016 02:13

"Το γλέντι των εργολάβων και της διαπλοκής" στα νοσοκομεία δεν τελείωσε…

Από την επίσκεψη του Παύλου Πολάκη στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας, στα τέλη Μάη, όπου έκανε τις δηλώσεις για το τέλος στο γλέντι των εργολάβων και της διαπλοκής Από την επίσκεψη του Παύλου Πολάκη στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας, στα τέλη Μάη, όπου έκανε τις δηλώσεις για το τέλος στο γλέντι των εργολάβων και της διαπλοκής

ΤΟ ΣΤΕ «ΠΑΓΩΣΕ» ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
Ήταν 23 Μάη όταν ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, ήρθε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και σε πανηγυρική ομιλία τόνισε ότι «ήρθα εδώ γιατί θέλω να δώσω με την παρουσία μου την έμπρακτη στήριξη γιατί είστε το πρώτο Νοσοκομείο εκτός Αθηνών στο οποίο διώχνουμε τους ιδιώτες εργολάβους και φτιάχνουμε συμβάσεις απ’ ευθείας με τους εργαζόμενους που δούλευαν σε αυτά τα συνεργεία (καθαριότητα, φύλαξη κ.ά). Ξέρουμε πολύ καλά τους όρους εργασιακού μεσαίωνα με τους οποίους για πολλά χρόνια δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτά τα συνεργεία μέσα. Ξέρουμε το πολύ μεγάλο γλέντι που έγινε μέσα και από εκεί». Τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας «πάγωσε» προσωρινά τις προσλήψεις των 30 καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις εργασίας, ύστερα από προσφυγή δύο εταιριών καθαρισμού!...

Στο ΣτΕ, σύμφωνα με τον ιστότοπο in, έχουν προσφύγει δυο εταιρείες οι οποίες είχαν καταθέσει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων σε περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια για:
α) Tη σύναψη 30 ατομικών συμβάσεων έργου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας και τα υπαγόμενα σε αυτό παραρτήματά του,
β) την εκδήλωση ενδιαφέροντος σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου και
γ) την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας.
Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός στην Καλαμάτα αφορούσε την πρόσληψη 30 καθαριστριών στο γενικό νοσοκομείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Ξενώνας - ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας και το ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής.
Οι δυο εταιρείες είχαν ζητήσει να εισαχθούν οι αιτήσεις τους προς συζήτηση στο ΣτΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης (νόμος 3900/2010), καθώς «τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας προς το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4368/2016, το οποίο έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων». Πράγματι, το αίτημά τους έγινε δεκτό και εισήχθησαν οι υποθέσεις τους στο ΣτΕ.
Στη συνέχεια, το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Ιωάννη Γράβαρη, διέταξε στην μια περίπτωση την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, με την οποία: 1) κυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων της αρμόδιας επιτροπής για την επιλογή προσωπικού καθαριότητας των χώρων του εν λόγω νοσοκομείου, του κέντρου Ψυχικής Υγείας, κ.λπ., 2) εγκρίθηκε η σύναψη και η υπογραφή των συμβάσεων μισθώσεως έργου και 3) εγκρίθηκε η σύναψη και η υπογραφή ατομικών συμβάσεων μισθώσεως έργου.
Παράλληλα, στην δεύτερη περίπτωση διατάχθηκε η μη έκδοση απόφασης για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας καθαριστριών.
Τέλος, οι δύο αυτές υποθέσεις θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ΣτΕ και θα εκδοθούν οριστικές αποφάσεις.
Στ.Μ.