Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016 16:46

Ραντάρ για την ταχύτητα και τσιμεντένιο στηθαίο στη Νέα Είσοδο

ΖΗΤΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Την πρότασή του για τη σύσταση διαρκούς επιτροπής που θα επεξεργάζεται ζητήματα σχετικά με την οδική ασφάλεια στο Δήμο, επανέφερε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Μανώλης Μάκαρης, με αφορμή και τα πρόσφατα θανατηφόρα δυστυχήματα στη Νέα Είσοδο. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, σημείωσε ότι θα προτείνει στην Περιφέρεια την εγκατάσταση πινακίδων με ραντάρ που μετρούν την ταχύτητα των οχημάτων,  καθώς και την κατασκευή τσιμεντένιου στηθαίου ασφαλείας στη νησίδα, στο ύψος της γέφυρας του σιδηρόδρομου…

Ειδικότερα, ο Μανώλης Μάκαρης σημείωσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής αρχής, στη Μεσσηνία τα δύο τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα τροχαία ατυχήματα κατά 7% και οι νεκροί στα τροχαία κατά 11%. Υποστήριξε ότι ο Δήμος μπορεί να συμβάλει στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την οδική ασφάλεια, μέσω της σύστασης διαρκούς επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου, της Τροχαίας και φορέων που ασχολούνται με το θέμα, η οποία θα προτείνει μέτρα και θα διοργανώνει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των οδηγών.
Ο δήμαρχος απέφυγε να τοποθετηθεί σε ό,τι αφορά την πρόταση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, σημείωσε ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη Νέα Είσοδο, πως πρόκειται για δρόμο αρμοδιότητας στης Περιφέρειας Πελοποννήσου και πως θα προτείνει στον περιφερειάρχη την εγκατάσταση ραντάρ που μετρούν και καταγράφουν την ταχύτητα των οχημάτων, καθώς και την κατασκευή τσιμεντένιου στηθαίου ασφαλείας στο ύψος της γέφυρας του σιδηρόδρομου, ώστε τα αυτοκίνητα που εκτρέπονται της πορείας τους να μην περνούν στο αντίθετο ρεύμα της κυκλοφορίας. Σημείωσε, τέλος, ότι αυτά θα επιδιωχθεί να γίνουν στο πλαίσιο του έργου απορροής των ομβρίων που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Είσοδο το φθινόπωρο.
Στ.Μ.