Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016 17:32

Παναγιώτης Νίκας: «Η πολιτεία δε φροντίζει για τη νεολαία»…

Παναγιώτης Νίκας: «Η πολιτεία δε φροντίζει για τη νεολαία»…

ΕΚΑΝΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ότι η πολιτεία δεν φροντίζει για τη νεολαία ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, με την ευκαιρία των ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση…

«Στα παιδιά μας που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ευχόμαστε τα καλύτερα στο δύσκολο δρόμο της γνώσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης.
Για όσα παιδιά μας δε συνεχίσουν, είναι αυτονόητη η προσπάθειά τους για επαγγελματική ειδίκευση και εξειδίκευση, αφού η εργατικότητα, η έμπνευση και η γνώση αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την επαγγελματική επιτυχία και όχι απλά ένα πτυχίο.
Επισημαίνεται, ακόμη, ο προβληματισμός πολλών για την αναγκαιότητα άμεσης και πλήρους αναδιοργάνωσης της εκπαίδευσης, καθώς και για την κατάργηση του ξεπερασμένου θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων, τουλάχιστον για τα δύο τρίτα των σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τέλος, χρέος της πολιτείας είναι να βοηθήσει τα παιδιά μας ώστε τα όνειρα και οι ελπίδες τους να βρουν ικανοποίηση μέσα από την ουσιαστική εκπαίδευση και την προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης. Και είναι οδυνηρή η διαπίστωση ότι η πολιτεία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το ρόλο».