Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016 15:44

Κουρτίνα στην ενημέρωση για τα προβλήματα στο Μέγαρο Χορού κρέμασε η δημοτική αρχή

Κουρτίνα στην ενημέρωση για τα προβλήματα στο Μέγαρο Χορού κρέμασε η δημοτική αρχή

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ; 
Κρυφή εξακολουθεί να κρατάει η δημοτική αρχή Καλαμάτας την έκθεση της εξουσιοδοτημένου οίκου για την πιστοποίηση μηχανισμών της σκηνής, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Μηχανισμοί που σε προηγούμενο έλεγχο είχαν κριθεί ως επικίνδυνοι για τους καλλιτέχνες και εργαζόμενους! Και αντί η δημοτική αρχή να ενημερώσει για το τι έχει καταγράψει ο εξουσιοδοτημένος Γερμανικός οίκος, κάνει ανακοινώσεις από τις οποίες κανείς μη ειδικός δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα!...

Σημειώνεται ότι από τις 27 Ιούλη ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Μανώλης Μάκαρης, έχει ζητήσει να του δοθεί η έκθεση του οίκου «TUVSUD» Γερμανίας, η οποία ακόμη δεν του έχει δοθεί. Μάλιστα, είχε ζητηθεί από τον Μανώλη Μάκαρη να κάνει έγγραφη αίτηση στο Πρωτόκολλο προκειμένου να του δοθεί η έκθεση, στην οποία μάλιστα κλήθηκε να καταγράψει μέχρι και το ΑΦΜ του…!
Η δημοτική αρχή σήμερα ανακοίνωσε σχετικά τα εξής: «Για τα προβλήματα, τα οποία έχουν ανακύψει στην κατασκευή του Μεγάρου Χορού, κυρίως ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως, σε ένα έργο που έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά σχεδόν σε ποσοστό 97%, από το Δήμο θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία αποκατάστασης:
1. Άμεση απάντηση στην τελευταία επιστολή του αναδόχου (κοινοπραξία ΜΕΛΚΑ)
2. Άμεση ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την καταγραφή και κοστολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στα τεχνικά της σκηνής, ώστε να εξαλειφθούν οι παρατηρήσεις της Tüv Süd.
3. Θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 60 του νόμου 3669/2008, αφού προηγηθεί η αποστολή στον ανάδοχο ειδικής διαταγής».
Σημειώνεται ότι η TUVSUDήρθε στο Μέγαρο Χορού και έλεγξε τους μηχανισμούς της σκηνής, ύστερα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προκαλεί λοιπόν εντύπωση το γεγονός ότι την έκθεση του Γερμανικού οίκου δεν την έχει φέρει η δημοτική αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίζει η ίδια, χωρίς ενημέρωση και διαβούλευση στο Σώμα, για τη διαδικασία αποκατάστασης των προβλημάτων.
Στ.Μ.