Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2016 15:24

Συγχαρητήρια του δημάρχου στον δημότη του νέο αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ 
Τα συγχαρητήριά του δίνει, με τηλεγράφημά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, στον δημότη του και νέο αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Καπέλιο. Ο δήμαρχος υπογραμμίζει ότι ο νέος αρχηγός έχει υπηρετήσει ως διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην Καλαμάτα, έχει άριστες σχέσεις με το Δήμο και έχει επιδείξει άριστη απόδοση στην υπηρεσία του…

Επίσης ο δήμαρχος στο τηλεγράφημά του εύχεται στον Βασίλη Καπέλιο καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του και ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θέσης ευθύνης που κατέχει.