Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 23:19

"Αινιγματική" ανακοίνωση του Δήμου για τις ανείσπρακτες απαιτήσεις

"Αινιγματική" ανακοίνωση του Δήμου για τις ανείσπρακτες απαιτήσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΚΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
Σαν να θέλει να στείλει μήνυμα σε κάποιους, ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι είναι «μεγάλες και πολλές οι οφειλές» προς αυτόν και προειδοποιεί ότι θα προβεί στις ενέργειες που ορίζει ο νόμος, μεταξύ των οποίων είναι οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί. Το ερώτημα είναι γιατί η δημοτική αρχή δεν μιλάει καθαρά. Επιπλέον δε σημειώνει ότι οι οφειλές ξεπερνούν τα 5.000.000 ευρώ, όταν στους απολογιστικούς πίνακες το ύψος των απαιτήσεων κυμαίνεται στα 10.000.000 ευρώ!…

«Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται, οι οφειλές προς το Δήμο Καλαμάτας είναι πολλές και σωρευτικά ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ. Μόνο οι οφειλές από 10.000 ευρώ και πάνω πλησιάζουν τα 5 εκατ.», σημειώνει χαρακτηριστικά η δημοτική αρχή στην ανακοίνωσή της, η οποία συνεχίζεται ως εξής: «Οι μεγάλες οφειλές προέρχονται κυρίως από επαγγελματίες που εδραστηριοποιούντο και κάποιοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην πόλη.
Επειδή το θέμα είναι εξόχως σοβαρό και αφορά όλους, αλλά κυρίως αυτούς που έγκαιρα και συνειδητά εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, στο προσεχές διάστημα θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτές θα είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ των οφειλών προς το Δήμο και εκείνων προς το Δημόσιο».
Σημειώνουμε ότι μεγάλες οφειλές υπάρχουν και από τις εφαρμογές του σχεδίου πόλης, μερικές από τις οποίες είναι εντελώς άδικες, γιατί ιδιοκτήτες έχουν χρεωθεί με κάτι αστρονομικά ποσά επειδή διανοίχθηκαν μπροστά από τις ιδιοκτησίες τους οδικές αρτηρίες, οι οποίες εξυπηρετούν όλους τους δημότες και τους διερχόμενους από την πόλη ωστόσο ο λογαριασμός έχει πάει στους παρόδιους... Γι’ αυτό το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα η δημοτική αρχή αποφεύγει να αναζητήσει ή να προτείνει μια δίκαιη λύση. Αντίθετα, περιορίζεται να κάνει ασαφή σχόλια για επαγγελματίες που δεν πληρώνουν, δηλαδή επαγγελματίες από τους οποίους η ίδια στα δέκα χρόνια της θητείας της δεν έχει καταφέρει να πάρει τα οφειλόμενα.
Στ.Μ.