Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 10:58

Ασπρόχωμα, Αρφαρά και Άρις οι επικρατέστερες περιοχές για τα σκουπίδια

Ασπρόχωμα, Αρφαρά και Άρις οι επικρατέστερες περιοχές για τα σκουπίδια

ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Το Ασπρόχωμα ή περιοχή που γειτονεύει με το Ασπρόχωμα, κοντά στον παλιό βάλτο, φαίνεται ότι είναι η επικρατέστερη τοποθεσία για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας και την αποθήκευση των υπολειμμάτων σε στεγασμένο χώρο. Πάντως, στο Δήμο έχουν προταθεί εννέα διαφορετικοί χώροι.

Ήδη έχουν γίνει αυτοψίες σε οικόπεδα που έχουν προσφερθεί από τους ιδιοκτήτες τους, στην περιοχή του Άρι και των Αρφαρών, ενώ σύντομα το θέμα αναμένεται να φτάσει στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, η οποία θα επιλέξει τις καταλληλότερες από τις προσφερόμενες εκτάσεις και θα ανάψει το πράσινο φως για τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, την επιλογή της οικονομικά πιο συμφέρουσας προσφοράς.
Πάντως, υπάρχουν ήδη ενστάσεις για τη διαδικασία που ακολουθεί η δημοτική αρχή και συγκεκριμένα δεν έχουν διασαφηνιστεί οι αρμοδιότητες της επιτροπής που συγκροτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραλαβή και την αξιολόγηση των προσφορών.
Επίσης, κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε απλά να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, ορισμένοι όμως ζήτησαν και συγκεκριμένο ενοίκιο, κάτι που ευνοεί εκείνους που δεν έκαναν ακόμη οικονομική προσφορά, καθώς, γνωρίζοντας τι ζητούν οι άλλοι, μπορούν να κάνουν πιο ανταγωνιστική πρόταση.
Στ.Μ.