Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017 08:37

Εκλογές στον Σύλλογο Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
Για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. ψηφίζουν σήμερα, Δευτέρα, οι Μηχανικοί Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μεσσηνίας. Οι εκλογές του Συλλόγου θα γίνουν από 16.00 έως 21.00 στο αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος του Διοικητηρίου (Νομαρχία). Σύμφωνα με τις κατατεθειμένες υποψηφιότητες, έχουν καταρτιστεί τα εξής ψηφοδέλτια...

Για Πρόεδρο (επιτρέπεται 1 σταυρός)

Αδαμόπουλος Αναστάσιος, πολιτικός μηχανικός
Μαστραγγελόπουλος Κωνσταντίνος, αρχιτέκτων μηχανικός
Μουντανέας Παναγιώτης, πολιτικός μηχανικός
Παναγόπουλος Νεκτάριος, πολιτικός μηχανικός

Για Διοικητικό Συμβούλιο (μέχρι 3 σταυροί)

Γιαννακόπουλος Νικόλαος, πολιτικός μηχανικός
Κονταξής Δημήτριος, πολιτικός μηχανικός
Μαστραγγελόπουλος Κωνσταντίνος, αρχιτέκτων μηχανικός
Παναγόπουλος Νεκτάριος, πολιτικός μηχανικός
Παπαευσταθίου Βασίλειος, πολιτικός μηχανικός
Ρεϊτζόπουλος Γεώργιος, ηλεκτρολόγος μηχανικός