Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 10:49

Ανυποχώρητη δημοτική αρχή: Μεταφόρτωση σκουπιδιών στο περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα

ΑΠΟΨΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
Για απόψε στις εφτά αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για χθες το βράδυ συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση της λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης σκουπιδιών στην καρδιά του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Νέδοντα. Η συνεδρίαση αναβλήθηκε επειδή δεν υπήρχε απαρτία χθες και συγκεκριμένα από τα 43 μέλη της Επιτροπής παραβρέθηκαν τα πέντε, συν κάποιοι δημότες που αντιδρούν με την εισήγηση της δημοτικής αρχής. Η δημοτική αρχή επιμένει ανυποχώρητα στην εγκατάσταση αυτής της λειτουργίας στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως όχληση…

Η δημοτική αρχή Καλαμάτας κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμένα πρόβλημα με τους αυστηρούς περιορισμούς του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που λέει ότι στην έξοδο του φαραγγιού του Νέδοντα θεσμοθετείται Περιβαλλοντικό Πάρκο, εντός του οποίου απαγορεύεται ρητά κάθε δραστηριότητα που φαλκιδεύει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής. Ειδικότερα υποστηρίζει ότι η θέση στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει ο Σταθμός Μεταφόρτωσης, σε περιοχή του Πεδίου Βολής, δεν χαρακτηρίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό ως Περιβαλλοντικό Πάρκο. Ωστόσο στο ίδιο το Γενικό Πολεοδομικό τονίζεται ότι κατ’ εξαίρεση δεν περιλαμβάνεται το Πεδίο Βολής στο Περιβαλλοντικό Πάρκο, καθώς πρόκειται για στρατιωτικό χώρο. Η εξαίρεση λοιπόν αναφέρεται αποκλειστικά στη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου ως Πεδίου Βολής και όχι σε οποιαδήποτε άλλη χρήση του, όπως για τη λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης σκουπιδιών.
Μάλιστα 71 κάτοικοι της περιοχής, με αίτησή τους προς το Δήμο Καλαμάτας προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη εάν η δημοτική αρχή συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδιασμού της. Ειδικότερα υπογραμμίζουν: «Είναι φανερό ότι η εγκατάσταση του λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων εντός του πεδίου βολής, που βρίσκεται εντός του χώρου του Περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα είναι πράξη παράνομη, ύστερα μάλιστα και από την έκδοση της με αριθμ. 1242/2016 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθ’ όσον αντίκειται και παραβιάζει τις Διατάξεις του Νόμου και φαλκιδεύει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα ολόκληρης της περιοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας και την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, εκτιμούμε ότι οι συνέπειες που ενδεχομένως θα προκύψουν για τους υπευθύνους σε περίπτωση προσφυγής στη Δικαιοσύνη (την οποία θεωρούμε δεδομένη) θα είναι πολύ σοβαρές εφ’ όσον βέβαια υπάρξουν αδειοδοτήσεις, χωροθετήσεις, εγκρίσεις κ.λπ Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα».
Οι 71 κάτοικοι, τους οποίους εκπροσωπούν οι Λεωνίδας Κάρτωσνας και Παναγιώτης Σεριάτος, καλούν τη δημοτική αρχή:
«α. Να σταματήσετε κάθε περαιτέρω ενέργεια δημιουργίας Σταθμό Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων στο Πεδίο Βολής, που βρίσκεται μέσα στο περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα όπως προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας και την 1242/2016 Απόφαση του Σ.Τ.Ε. καθ’ όσον το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ορίζει σαφώς το χώρο που προορίζεται για αυτές τις δραστηριότητες.
β. Να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της παρούσης αιτήσεώς μας.
γ) Να κάνετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μεταφοράς των εγκαταστάσεων του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ στον προβλεπόμενο από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας χώρο.
δ) Να προβείτε στην εξυγίανση του χώρου του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Νέδοντα, όπως τούτο προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο καλαμάτας».
Οι κάτοικοι στο κλείσιμο της αίτησής τους προς τη δημοτική αρχή σημειώνουν: «Η πόλη μας έχει ανάγκη το χώρο, ως χώρο αναψυχής και περιπάτου και ως τέτοιος θα δώσει στην Καλαμάτα την ομορφιά, την ανάσα, την αίγλη και τη μοναδικότητα μιας πόλεως που σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων θα διαθέτει τόσο την απαράμιλλη ομορφιά της θάλασσας όσο και τη δροσερή αγριότητα του φαραγγιού του Νέδοντα (περιοχή Natura), του καταρράκτη και του δασωμένου ορεινού όγκου της περιοχής, με ενδιάμεσο το χώρο του Ιστορικού Κέντρου, του Κάστρου, του υπαίθριου θεάτρου, της γέφυρας του περιμετρικού κ.λπ».
Στ.Μ.