Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017 18:37

Ο Δήμος δίνει σε ιδιώτη 495.000 ευρώ για να λειτουργεί τα πάρκινγκ του Νέδοντα

Ο Δήμος δίνει σε ιδιώτη 495.000 ευρώ για να λειτουργεί τα πάρκινγκ του Νέδοντα

ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 
Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε το μεσημέρι τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση της διαχείρισης και λειτουργίας των πάρκινγκ του Νέδοντα (το κεντρικό και το βόρειο). Το έργο βγαίνει σε διαγωνισμό με προϋπολογισμό 495.000 ευρώ για πέντε χρόνια. Οι σύμβουλοι της δημοτικής αρχής υπογράμμισαν ότι πρόκειται για ανάθεση που εξυπηρετεί οπωσδήποτε τα συμφέροντα του Δήμου διότι θα αποδεσμευτούν από τη διαχείριση και λειτουργία των πάρκινγκ δημοτικοί υπάλληλοι και δημοτικοί αστυνόμοι και θα απασχοληθούν για την κάλυψη άλλων σημαντικών αναγκών. Αντίθετα, σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας υποστήριξαν ότι αφενός η δημοτική αρχή αναγνωρίζει την αδυναμία της να διαχειριστεί τα πάρκινγκ με σύγχρονα συστήματα που δεν απαιτούν την απασχόληση προσωπικού και αφετέρου ισχυρίστηκαν ότι οι όροι του διαγωνισμού ενδέχεται να φωτογραφίζουν συγκεκριμένο υποψήφιο ανάδοχο…

Ο τίτλος του έργου είναι «Πενταετής διαχείριση και λειτουργία του σταθμού με παράλληλη εκτέλεση των εργασιών για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του σταθμού», ενώ ο προϋπολογισμός είναι 399.193,55 ευρώ και με το ΦΠΑ το ποσό φτάνει τα 495.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το κεντρικό πάρκινγκ του Νέδοντα περιλαμβάνει 328 θέσεις στάθμευσης και το βόρειο 103 θέσεις.
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, το συμβατικό αντικείμενο γενικά περιλαμβάνει «τη διευκόλυνση τόσο της προσπέλασης όσο και της κυκλοφορίας και αναζήτησης θέσεως εντός του χώρου καθώς και της απρόσκοπτης εξόδου από το σταθμό με την τοποθέτηση μηχανικών μέσων ελέγχου όσο και τη φυσική παρουσία προσωπικού του αναδόχου στα σημεία εισόδων και εξόδων των δύο σταθμών. Τα άτομα που θα απασχολούνται και θα βρίσκονται διαρκώς στους δύο σταθμούς θα είναι τουλάχιστον τρία, δύο στο κεντρικό και ένα στο βόρειο πάρκινγκ καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του καθώς και 30 λεπτά πριν και μετά το πέρας λειτουργίας του».   
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Μανώλης Μάκαρης, διατύπωσε την αντίθεση της παράταξής του στην ανάθεση της διαχείρισης και λειτουργίας των πάρκινγκ σε ιδιώτη, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να συνεχίσει να τα λειτουργεί ο ίδιος ο Δήμος χωρίς να απασχολεί προσωπικό, εφαρμόζοντας μεθόδους λειτουργίας βασισμένες σε σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως είπε ότι κάνουν άλλοι Δήμοι της χώρας.
Είπε επίσης ότι ο όρος της διακήρυξης ότι υποψηφιότητα για την ανάληψη του έργου μπορούν να υποβάλουν ιδιώτες με τουλάχιστον διετή εμπειρία στη διαχείριση χώρων στάθμευσης και μάλιστα με τουλάχιστον εκατό θέσεις στάθμευσης δημιουργεί υποψία πως πρόκειται για όρο που φωτογραφίζει συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο.
Στον Μανώλη Μάκαρη τόσο ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος Θανάσης Ηλιόπουλος όσο και τα μέλη της Επιτροπής που ανήκουν στην πλειοψηφία, απάντησαν ότι σε καμία περίπτωση οι όροι του διαγωνισμού δεν είναι φωτογραφικοί. Ο κ. Ηλιόπουλος ανέφερε ότι οι όροι για διετή εμπειρία και για εμπειρία σε χώρο στάθμευσης τουλάχιστον εκατό θέσεων είναι οι ελάχιστοι που μπορούν να τεθούν ώστε να προσέλθουν στο διαγωνισμό ενδιαφερόμενοι με σχετική αξιοπιστία. Σύμβουλοι της πλειοψηφίας πρόσθεσαν ότι εάν οι όροι αυτοί ήταν αυστηρότεροι, δηλαδή εάν ήταν ως προϋπόθεση να υπάρχει εμπειρία μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας και για μεγαλύτερους χώρους στάθμευσης, τότε θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι η διακήρυξη πάει να αποκλείσει διάφορους ενδιαφερόμενους.
Σε ό,τι αφορά την αναφορά του Μανώλη Μάκαρη ότι η δημοτική αρχή αναγνωρίζει την αδυναμία της να διαχειριστεί τους χώρους στάθμευσης, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας απάντησαν η δημοτική αρχή επί δέκα χρόνια κατέβαλε απεριόριστες προσπάθειες και δοκίμασε όλους τους τρόπους ώστε να λειτουργούν οι χώροι στάθμευσης του Νέδοντα κατά τον καλύτερο τρόπο για την εξυπηρέτηση των πολιτών και με το μικρότερο κόστος για το Δήμο. Πρόσθεσαν ωστόσο ότι το κόστος είναι δυσβάσταχτο, από την άποψη ότι χρειάζεται υπάλληλοι του Δήμου και δημοτικοί αστυνόμοι να εποπτεύουν τα πάρκινγκ ενώ είναι αναγκαίοι για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου. Υπογράμμισαν λοιπόν ότι η ανάθεση της διαχείρισης και λειτουργίας των πάρκινγκ σε ιδιώτη είναι μονόδρομος.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο ανάδοχος εγγυάται στο Δήμο ελάχιστες ετήσιες εισπράξεις 350.000 ευρώ. Σε περίπτωση δε που οι εισπράξεις ξεπερνούν το ποσό αυτό, ο ανάδοχος θα δικαιούται από το Δήμο μιας «ανταμοιβής (bonus)». Ωστόσο, το τι ακριβώς θα είναι αυτή η ανταμοιβή δεν περιγράφεται, κάτι που επισημάνθηκε με απορία από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.
Στ.Μ.