Δευτέρα, 08 Μαϊος 2017 20:33

Προδιαγραφές οριοθέτησης ρεμάτων: Ακούνε κυβέρνηση και Δήμος για Νέδοντα και Άρι;

Προδιαγραφές οριοθέτησης ρεμάτων: Ακούνε κυβέρνηση και Δήμος για Νέδοντα και Άρι;

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΚΥΑ ΦΑΜΕΛΛΟΥ-ΣΠΙΡΤΖΗ 
Μπορεί να καθυστέρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (και των ΑΝΕΛ), αλλά ποτέ δεν είναι αργά… Δεν είναι αργά ούτε και για το Δήμο Καλαμάτας, αν θέλει να είναι τυπικός με όσα επιβάλλει η νομοθεσία… Με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β, αρ. φύλλου 428) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του φακέλου οριοθέτησης ενός ρέματος. Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρό για το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Δήμο Καλαμάτας, εφόσον θέλουν να φτιάξουν ανοιχτό θέατρο μέσα στο Νέδοντα… Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον Άρι, όπου ο Δήμος έφτιαξε επάνω στο ανάχωμα του ποταμού ποδηλατόδρομο (!) Τώρα πως τα κατάφερε και έκανε τέτοιο τσιμεντένιο έργο στο ανάχωμα ενός ποταμού που δεν είναι οριοθετημένος, θα πρέπει να το εξηγήσει ο ίδιος…

Πρόκειται για την Κοινή Υπουργική Απόφαση με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 2017 των αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου και υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη.
Ο τίτλος της ΚΥΑ, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι: «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 το άρθρου 2 του ν. 4258/2014 (σ.σ. γι’ αυτό και ξεκινώντας σχολιάσαμε ότι «μπορεί να καθυστέρησε η κυβέρνηση…») – Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης».
Αυτή η ΚΥΑ διευκρινίζει ποιο πρέπει να είναι το αντικείμενο και περιεχόμενο του φακέλου οριοθέτησης, ότι πρέπει να υπάρχει τοπογραφική αποτύπωση, ότι πρέπει να υπάρχει υδρολογική και υδραυλική μελέτη, ότι πρέπει να υπάρχει και συνοπτική τεχνική έκθεση.
Ρωτάμε λοιπόν το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Δήμο Καλαμάτας, υπάρχουν τα παραπάνω σε ό,τι αφορά το Νέδοντα και τον Άρι;
Στ.Μ.