Πέμπτη, 11 Μαϊος 2017 17:16

Σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες για την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γιώτα Κοζομπόλη

Σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες για την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γιώτα Κοζομπόλη

ΦΟΡΕΙΣ ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και μέλος της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης συμμετείχε σήμερα η βουλευτής Μεσσηνίας, Γιώτα Κοζομπόλη, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση της πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ η Γιώτα Κοζομπόλη ζήτησε κοινωνικές πολιτικές για τα άτομα που περιθωριοποιούνται και μπορούν να γίνουν απειλητικά για τη δημόσια ασφάλειας, όπως και μη ανάμιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικών τρίτων χωρών…

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του πολιτικού της γραφείου «σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έλαβε χώρα σήμερα, 11 Μαΐου 2017, στις Βρυξέλλες, παρουσία του Επιτρόπου Julian King, αρμόδιου για την Ένωση Ασφάλειας, συμμετείχε η Βουλευτής Μεσσηνίας Παναγιώτα Κοζομπόλη, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων, ως μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
Με αφορμή τη σύνταξη από την Ε. Επιτροπή έκθεσης για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πολιτικής ασφάλειας της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων στην οποία συμμετείχαν πλην των μελών της Επιτροπής LIBE, εκπρόσωποι εθνικών Κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών.
Κύρια  σημεία  των παρεμβάσεων, τόσο από πλευράς ευρωβουλευτών όσο και εκπροσώπων των εθνικών Κοινοβουλίων, αποτέλεσαν η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των κρατών μελών στην ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και η αρτιότερη εκπαίδευση του προσωπικού και των φορέων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ, από πλευράς των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Κατά την παρέμβασή της, η Βουλευτής Παναγιώτα Κοζομπόλη τόνισε μεταξύ άλλων  την αναγκαιότητα της εξάλειψης των αιτιών που γεννούν την τρομοκρατία, όπως η περιθωριοποίηση που οπλίζει το χέρι εκείνων που ασκούν τρομοκρατικές πράξεις και η απελπισία των ανθρώπων που χάνουν την πατρίδα, την οικογένειά τους, την κανονικότητα της ζωής τους από εμφύλιες συρράξεις. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στην υιοθέτηση κοινωνικών πολιτικών για την ενσωμάτωσή τους, αλλά και στην αποτροπή ανάμειξης στο εσωτερικό τρίτων χωρών. Όσον αφορά στη χώρα μας, ενημέρωσε για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας οδηγιών της Ε.Ε. για τα θέματα ασφάλειας, αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο».