Παρασκευή, 26 Μαϊος 2017 18:36

Τη Δευτέρα η Πολεοδομική της Βέργας, δεν δίνει ο Δήμος δικαίωμα ένστασης σε όλους

Τη Δευτέρα η Πολεοδομική της Βέργας, δεν δίνει ο Δήμος δικαίωμα ένστασης σε όλους

Η Π. ΝΤΙΝΤΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
Τη Δευτέρα θα γίνει η ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας. Σήμερα η αρμόδια για την πολεοδομία αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτα Ντίντα, δήλωσε ότι πρόκειται για επικαιροποίηση της πολεοδομικής μελέτης που ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2011 και ότι δικαίωμα υποβολής ένστασης δεν θα έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες της περιοχής αλλά μόνο όσοι επηρεάζονται από προσαρμογές που έχουν γίνει σε νέα δεδομένα…

NTINTA-PANAGIOTA-26-05-17.jpg«Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της πολεοδομικής μελέτης της παραλίας Βέργας και από τη Δευτέρα τίθεται σε ανάρτηση προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Ντίντα που συνέχισε ως εξής: «Η επικαιροποίηση της πολεοδομικής μελέτης προέκυψε από την ακύρωσή της από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2011, καθώς είχε κυρωθεί αναρμοδίως ως παραλιακός οικισμός. Θα έπρεπε να έχει πάρει Προεδρικό Διάταγμα και είχε εγκριθεί με υπογραφή του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Για την επανέγκριση της μελέτης ήταν απαιτητό να συνταχθεί μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και συμπληρωματικών ρεμάτων καθώς επίσης και μελέτη για τη γεωλογική καταλληλόλητα του εδάφους. Οι μελέτες αυτές συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν και παράλληλα έπρεπε να γίνουν και οι απαιτούμενες προσαρμογές τις οποίες επέφεραν τα δεδομένα που προέκυψαν από τις προαναφερθείσες μελέτες».
Ειδικότερα για το θέμα του δικαιώματος υποβολής ένστασης η αντιδήμαρχος σημείωσε: «Η ανάρτηση θα διαρκέσει 15 ημέρες. Προβλέπεται φυσικά και δικαίωμα ένστασης για τους ιδιοκτήτες, μόνο όμως στις περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζονται από τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τις δύο αυτές μελέτες. Δηλαδή από τη μελέτη των ρεμάτων και από τη μελέτη γεωλογικής καταλληλόλητας. Δεν θα ανοίξουν πάλι τα ζητήματα της πολεοδομικής μελέτης, τα οποία έχουν κλείσει από το παρελθόν. Δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο όσοι επηρεάζονται με τα καινούργια δεδομένα».
Η κ. Ντίνα σημείωσε, τέλος, ότι επί των ενστάσεων θα γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο «και θα διαβιβάσει τη γνωμοδότησή του στο ΣΥΠΟΘΑ και στη συνέχεια στο υπουργείο, όπου το υπουργείο θα ετοιμάσει όλες τις διαδικασίες για τη νέα έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος, οποίο θα κλείσει και την τελική έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. Οι προσαρμογές στην πολεοδομική μελέτη οι οποίες ήταν απαιτητές προκειμένου να υπάρξει η τελική της έκδοση έγιναν από τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας χωρίς τη συμβολή κάποιου ιδιώτη μελετητή και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας».
Απαντώντας σε ερώτηση για την πολεοδομική μελέτη της Μικρής Μαντίνειας η αντιδήμαρχος ανέφερε ότι «και εκεί προχωράμε τις προσαρμογές οι οποίες είναι απαιτητές και πιστεύουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε την ανάρτηση και αυτής της πολεοδομικής μελέτης».  
Στ.Μ.