Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 20:41

Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει για την πολεοδομία του Δήμου Μεσσήνης…

Ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει για την πολεοδομία του Δήμου Μεσσήνης…

"ΠΗΡΕ ΦΕΚ" 
Ότι σταματάει να υποστηρίζει το Δήμο Μεσσήνης για τα θέματα πολεοδομίας, ανακοίνωσε πάλι σήμερα ο Δήμος Καλαμάτας, που σε δελτίο Τύπου ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Μεσσήνης...

Ειδικότερα, από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκε σήμερα ότι «εκδόθηκε το Φ.Ε.Κ. σύστασης και λειτουργίας της Πολεοδομίας του Δήμου Μεσσήνης (ΦΕΚ: 2287/06.07.2017, τεύχος Β') με χρόνο έναρξης των πολεοδομικών δραστηριοτήτων την ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (6 Ιουλίου 2017). Επομένως στο εξής η εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Μεσσήνης θα γίνεται από τη συγκεκριμένη πολεοδομία ενώ μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν από την πολεοδομία Καλαμάτας. Με το Φ.Ε.Κ. υλοποιείται η συμφωνία των Δημάρχων Καλαμάτας και Μεσσήνης που είχε πραγματοποιηθεί σε κοινή συνάντηση με εκπροσώπους του υπουργείου Εσωτερικών».

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Μεσσήνης θα λειτουργεί στο κτίριο του παλιού Ειρηνοδικείου Μεσσήνης, το οποίο αγόρασε ο Δήμος από το ΤΑΙΠΕΔ.