Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017 15:25

Σβήνονται προσαυξήσεις για οφειλές από ρυμοτομήσεις και πληρωμή μέχρι 180 δόσεις!

Σβήνονται προσαυξήσεις για οφειλές από ρυμοτομήσεις και πληρωμή μέχρι 180 δόσεις!

ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 
Ανάσα στους οφειλέτες ιλιγγιωδών, σε κάποιες περιπτώσεις, ποσών δίνει ο νόμος 4483/2017, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Πρόκειται για ευνοϊκή ρύθμιση σε όσους οφείλουν χρήματα στους Δήμους από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Στο Δήμο Καλαμάτας υπάρχουν μεγάλες τέτοιες οφειλές, ιδιαίτερα από τη διάνοιξη της Βασιλέως Γεωργίου. Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αντιδήμαρχος Οικονομικών (και Διοικητικών) Θανάσης Ηλιόπουλος, με το νόμο αυτό οι Δήμοι υποχρεούνται να επαναβεβαιώσουν τις σχετικές οφειλές, που σημαίνει ότι θα σβηστούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, ενώ η αποπληρωμή της οφειλής θα μπορεί να γίνει με μέχρι 180 δόσεις, δηλαδή σε χρονικό διάστημα 15 χρόνων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Ο αντιδήμαρχος κάλεσε τους οφειλέτες της συγκεκριμένης κατηγορίας να εκμεταλλευτούν τη σημαντική ευκαιρία, όπως τόνισε, που τους δίνεται ώστε να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους…

Ειδικότερα, στο άρθρο 67 του νόμου 4483/2017 προβλέπεται για τις οφειλές από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις: «Ο Δήμος υποχρεούται να βεβαιώνει και να εισπράττει από τους υπόχρεους σε καταβολή αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, το ποσό που κατέβαλε για λογαριασμό τους στους δικαιούχους της αποζημίωσης. Η εξόφληση των οφειλών της παραγράφου αυτής γίνεται ατόκως σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε διάστημα μέχρι 15 ετών που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ποσό της κάθε δόσης επιβαρύνεται, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ολόκληρη του ποσού της οφειλής παρέχεται έκπτωση 20%.

Οι οφειλές προς Δήμους (…) που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως αν έγινε ή όχι διακανονισμός της εξόφλησής τους σε δόσεις, απαλλάσσονται από το νόμιμο τόκο και από κάθε άλλη προσαύξηση. Οι τόκοι και οι λοιπές προσαυξήσεις που έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται στο κεφάλαιο της κύριας οφειλής. Για το συμψηφισμό γίνεται νέα βεβαίωση και διακανονισμός εξόφλησης».

Όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος κ. Ηλιόπουλος, η εισήγηση της δημοτικής αρχής προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι:

-Για οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ η εξόφληση να γίνεται μέχρι και σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης τα 100 ευρώ.

-Για οφειλές από 1.001 ευρώ μέχρι 9.000 ευρώ (όπως είπε ο κ. Ηλιόπουλος σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι περισσότεροι οφειλές από την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως) ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων θα προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού της οφειλής δια των 50 ευρώ, που είναι το ελάχιστο ποσό της δόσης.

-Για οφειλές από 9.001 ευρώ και άνω (ο κ. Ηλιόπουλος σημείωσε ότι η μεγαλύτερη οφειλή στο Δήμο από την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως ανέρχεται στα 330.000 ευρώ!) το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα προκύπτει από τη διαίρεση της οφειλής με το 180, που είναι ο ανώτατος αριθμός των δόσεων που ορίζει ο νόμος.
Στ.Μ.