Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017 18:38

Ένα εκατομμύριο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Ένα εκατομμύριο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΑΡΙΤΣΗ 
Σημαντική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ύψους σχεδόν 1.000.000 ευρώ, εγκρίθηκε από την κυβέρνηση για το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Τη χρηματοδότηση υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, ενώ, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός δημόσιου συστήματος υγείας που θα παρέχει σε όλους υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών…

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε σήμερα ότι «τη χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας με 985.000 ευρώ υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. Οι πόροι προέρχονται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και διατίθενται για την προμήθεια του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το Υπουργείο Οικονομίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, δέσμευσε έγκαιρα τους απαραίτητους  εθνικούς πόρους ώστε να προχωρήσει άμεσα η απόκτηση του απαραίτητου για τη λειτουργία του νοσοκομείου εξοπλισμού.

Η χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό  για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ποιοτικού Δημόσιου Συστήματος Υγείας το οποίο θα παρέχει στους πολίτες όλης της χώρας, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών».