Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 22:20

Παράσταση διαμαρτυρίας στο δήμαρχο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών

Παράσταση διαμαρτυρίας στο δήμαρχο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Καμία επίσημη απάντηση δεν δόθηκε στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών από το Δήμο Καλαμάτας, όσον αφορά τη δημόσια διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό των κοινωνικών λειτουργών τεχνολογικής εκπαίδευσης από την προκήρυξη για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας. Ως αντίδραση για τη στάση αυτή του Δήμου, η Τοπική Επιτροπή Μεσσηνίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας στο δήμαρχο, την Τετάρτη στις εννέα το πρωί…

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η  Τοπική Επιτροπή Μεσσηνίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), αφού δεν έλαβε καμία επίσημη απάντηση από το Δήμο Καλαμάτας για τον αποκλεισμό των Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ από την προκήρυξη για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας, αποφάσισε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση  που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Αυγούστου, για το θέμα να πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμαρχο Καλαμάτας, την Τετάρτη 30 Αυγούστου 9 π.μ και προσκαλεί όλα τα μέλη της να συμμετέχουν σε αυτή.

Σκοπός της κινητοποίησης είναι να εξασφαλισθεί η αποδοχή όλων των αιτήσεων των Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ και ΤΕ καθώς και η ισότιμη αξιολόγηση τους, δεδομένου ότι στην  προκήρυξη, ως τυπικό προσόν περιγράφεται το « Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης - Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας»

Τέλος, επισημαίνεται για ακόμη μια φορά ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 23/1992 & το άρθρο 54 του Νόμου 3918/2011) όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα, άρα η οποιαδήποτε διάκριση στην αντιμετώπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων είναι αδικαιολόγητη».