Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 19:52

Υπαινίσσονται διάφορα για την Περιφέρεια και το έργο της μεταφοράς των μαθητών

Υπαινίσσονται διάφορα για την Περιφέρεια και το έργο της μεταφοράς των μαθητών

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» 
Ότι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, ενώ συναντιέται με εκπροσώπους ανωνύμων εταιριών που δραστηριοποιούνται στο έργο της μεταφοράς των μαθητών, αρνείται να ακούσει τις θέσεις των ταξί για το ίδιο αντικείμενο, υπαινίσσονται οι «Μεταφορείς Μαθητών Ταξί Λακωνίας», σε επιστολή τους προς τον ίδιο τον περιφερειάρχη, την οποία έστειλαν και στα Μέσα Ενημέρωσης, μετά την άρνηση στο αίτημά τους να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι «Μεταφορείς Μαθητών Ταξί Λακωνίας» μιλούν και άμισθο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας ο οποίος έχει επίσης την ιδιότητα πρώην προέδρου ανώνυμης εταιρίας που συμμετέχει στο έργο της μεταφοράς των μαθητών καθώς και του μετόχου στην ίδια εταιρία…

Ειδικότερα, η επιστολή των «Μεταφορέων Μαθητών Ταξί Λακωνίας» έχει ως εξής:

«Κύριε Περιφερειάρχη, την Παρασκευή 15-9-17, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, ως πρώτο θέμα συζήτησης ήταν αυτό της μεταφοράς των μαθητών, θέμα μέγιστο και εξαιρετικού ενδιαφέροντος από πολλές πτυχές, κάτι που απέδειξε και η διάρκεια της συζήτησής του, αφού αυτή ξεπέρασε τις τέσσερις ώρες. Ως εμπλεκόμενοι φορείς εδώ και χρόνια στο έργο αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο ότι η παρουσία και η τοποθέτηση εκπροσώπων μας θα έδινε πολύτιμες πληροφορίες στο Συμβούλιό σας· και προς τούτο είχαμε αιτηθεί και λάβει τη διαβεβαίωση από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλία Στρατηγάκο ότι θα δοθεί ο λόγος σε έναν τουλάχιστον εκπρόσωπό μας.

Όμως, με δική σας, οργισμένη μάλιστα παρέμβαση, αρνηθήκατε να δοθεί ο λόγος σε εκπρόσωπο μας προτάσσοντας μια ακατανόητη και εν πολλοίς αστεία δικαιολογία ότι τάχα είμαστε δυνητικοί οικονομικοί φορείς και κάθε συζήτηση μαζί μας είναι αντίθετη με το νόμο 4412/16, περί Δημόσιων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δημοσίου, τον οποίον ενώ κάνατε σημαία κατά τη χθεσινή συζήτηση, ως φαίνεται δεν έχετε αναγνώσει επιμελώς, κάτι όμως που είναι φυσιολογικό γιατί ο νόμος αυτός αποτελείται από 400 σχεδόν άρθρα και 330 σελίδες. Ο νόμος αυτός κύριε Περιφερειάρχη στα άρθρα 46, 47 & 48 (δείτε τα Εδώ), καθώς και η υπ. αριθμ.: 17 κατευθυντήρια οδηγία (δείτε την Εδώ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), προβλέπουν ότι προ διαδικασίας ενός διαγωνισμού δύνανται να διενεργούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών και Συμμετεχόντων της αγοράς (αρθ. 46), με συγκεκριμένους κανόνες (αρθ. 47). Εσείς -ελπίζουμε αγνοώντας αυτό το νόμο και όχι σκόπιμα-, στο υψηλότερο βάθρο της δημοκρατικής διαβούλευσης της Περιφέρειάς μας, αυτό του Περιφερειακού Συμβούλιου αρνηθήκατε το λόγο σε εκπρόσωπο φορέα, ο οποίος μάλιστα είναι εκλεγμένος και εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί μικροϊδιοκτήτες, μικροεπαγγελματίες εκμεταλλευτές ταξί, όχι μόνο της Λακωνίας αλλά ολόκληρης της Πελοποννήσου, επαγγελματίες ενός κλάδου που εμπλέκεται στη μεταφορά μαθητών, όπου και η κατάθεση των απόψεών μας δημόσια και στο Φώς του Ηλίου μακριά από σκοτεινά γραφεία θα φώτιζε τα μέγιστα Εσάς και τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μέγα Ατόπημα αυτό κατά την άποψή μας κύριε Περιφερειάρχη! Ας είναι· με την παρούσα και με άλλες επιστολές μας θα γίνουν γνωστές οι θέσεις μας στους συνεργάτες σας και σε όλα τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου γι’ αυτό το σοβαρότατο θέμα.                    

Κύριε Περιφερειάρχη ενώ αγνοείτε τα αιτήματά μας για διενέργεια διαβουλευτικών διαδικασιών (άρθρα 46, 47 ν.4412/16), από την άλλη τις τελευταίες εβδομάδες συναντάστε με εκπροσώπους Ανώνυμων Εταιριών, δραστηριοποιούμενων και κυρίαρχων στο συγκεκριμένο έργο της μεταφοράς των μαθητών. Αναρωτιόμαστε, αν οι συναντήσεις που είχατε ήταν ως θέμα η μεταφορά των μαθητών, τούτο δεν είναι πρακτική αντίθετη με το άρθρο 48 του 4412/16 που στην πρώτη παράγραφό του ορίζει επ’ ακριβώς: «Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση που σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 46 ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα». Και απ’ ότι ακούσαμε από Εσάς όταν ερωτηθήκατε από ομιλητή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και σ’ αυτό το θέμα, νομικός σύμβουλος -έστω άμισθος- της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι δικηγόρος στο πρόσωπο του οποίου συμπίπτουν δυο ιδιότητες: αυτή του πρώην προέδρου ανώνυμων εταιρειών συμμετεχουσών και κυρίαρχων στο έργο της μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα που δραστηριοποιούνται, και αυτή του μετόχου των ίδιων Εταιρειών. Χωρίς να έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τις καλές προθέσεις, την ευρυμάθεια και την ακεραιότητα του συγκεκριμένου νομικού, προβληματιζόμαστε όμως, και παρακαλούμε Εσάς και τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να προβληματιστείτε προ τούτο: είναι συμβατό σε οποιαδήποτε διαβούλευση που έχει σχέση με το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, ο εν λόγω δικηγόρος να παρέχει -έστω και άμισθες- συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες στην Περιφερειακή -Αναθέτουσα- Αρχή ενώ ταυτόχρονα είναι και μέτοχος δυο Ανώνυμων Εταιρειών που ήδη συμμετέχουν και εκτελούν μεταφορά μαθητών, το 90% περίπου του έργου στην Περιφερειακή Ενότητα που δραστηριοποιούνται; Και βεβαιότατα, οι δυο αυτές εταιρείες είναι οικονομικοί φορείς, δυνητικοί προσφέροντες και ανάδοχοι έργου και για τη νέα διαγωνιστική περίοδο. Παρεμπιπτόντως κύριε Περιφερειάρχη Σας γνωστοποιούμε και το εξής: επειδή τον συγκεκριμένο δικηγόρο τον χρησιμοποιείτε από καιρό ως σύμβουλό Σας για να γνωμοδοτεί και για σοβαρά, χρονίζοντα και άλυτα προβλήματα που άπτονται της λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτ/των της Περιφέρειάς μας, σας ενημερώνουμε ότι δεν επιθυμούμε να πράττετε πλέον τούτο και να προβείτε σε αντικατάστασή του, διότι, θα συμφωνήσετε και Εσείς, ότι είναι άκομψο, ασύμβατο και αντιδεοντολογικό -όσο και καλές προθέσεις να έχει ο συγκεκριμένος νομικός και τις οποίες, επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχουμε κάποιο λόγο να αμφισβητήσουμε-, σε θέματα Ε.Δ.Χ. αυτ/των ταξί τις συμβουλές, οδηγίες, τις γνωμοδοτήσεις να τις παρέχει μέτοχος άλλων -ανταγωνιστικών- φορέων στη μεταφορών προσώπων.

Επανερχόμενοι στο θέμα της μεταφοράς και των διαγωνιστικών διαδικασιών, σας γνωρίζουμε ότι εμείς, εγκαίρως κατά το προηγούμενο διάστημα, με σχετικές επιστολές μας προς την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κα Αδαμαντία Τζανετέα και προς τις Αρμόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Λακωνίας είχαμε ζητήσει τη διενέργεια διαβουλευτικών διαδικασιών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα οριζόμενα στο ν. 4412/16. (…) Μεταξύ άλλων, έχουμε εστιάσει στην αναγκαιότητα δημοπράτησης των δρομολογίων που ως προσφορότερο μέσο έχει επιλεγεί το μικρό ή μεγάλο λεωφορείο, όχι με ομαδοποίηση που συνήθως φωτογραφίζει συγκεκριμένους μεγάλους και κυρίαρχους μεταφορείς, αλλά δημοπρατούμενα τα δρομολόγια ανά ένα όπως γίνεται και με τα δρομολόγια που ως προσφορότερο μέσο έχει επιλεγεί το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί). Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν εμποδίζεται κάποιος μικρός οικονομικός φορέας που θέλει να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία είτε με ένα, δύο ή περισσότερα λεωφορεία είτε με δυο, τρία ή περισσότερα ταξί, επιπλέον διευρύνεται ο ανταγωνισμός και επιτυγχάνονται καλύτερες προσφορές επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος. Σχετικά με την αναφορά σας στο Συμβούλιο ότι άλλο το έργο των ταξί και άλλο των λεωφορείων, αν καταλάβαμε καλά ότι εννοούσατε ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και κατάθεση προσφοράς ιδιοκτητών/εκμεταλλευτών των ταξί στο έργο των λεωφορείων και αντίστροφα σας γνωρίζουμε ότι έχετε λανθασμένη πληροφόρηση, διότι και η υπ. Αριθμ. 24001/13 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013) κ.υ.α. το ορίζει, καθώς και η σχετική εγκύκλιος αναφέρεται με σαφήνεια επ’ αυτού.

Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι η σχετική Απόφαση (1538/11-8-17 • ΑΔΑ: ΨΨΔΛ7Λ1-33Φ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την έγκριση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπου με τα οριζόμενα στις σελίδες 19 & 20 Αυτής, ανοίγει ο ανταγωνισμός στο έργο της μεταφοράς των μαθητών της Λακωνίας, δεν δημιουργούνται ανισότητες στους συμμετέχοντες, μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα προσφυγών δεν θα υποστεί αλλαγές που θα ωφελήσουν ορισμένους μεγάλους οικονομικούς φορείς, θα ζημιώσουν άλλους, και κυρίως θα ζημιώσουν το δημόσιο συμφέρον. Και η γνωρίζουσα την αγορά της Λακωνίας Αντιπεριφερειάρχης κα Αδαμαντία Τζανετέα επιθυμεί την χωρίς υποσημειώσεις, προσκόμματα και εμπόδια ισότιμη πρόσβαση των ενδιαφερομένων προσφερόντων στο έργο, καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης-Υποδομών-Δικτύων-Περιβάλλοντος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Κων/να Νικολάκου τούτο διαβεβαίωσε ότι επιθυμεί, δεδομένου ότι σε ολιγόλεπτη συνάντηση που είχαμε μαζί της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μας γνωστοποίησε ότι η ανά ένα δημοπράτηση όλων των δρομολογίων που ως προσφορότερο μέσο έχει επιλεγεί το (μικρό και μεγάλο) λεωφορείο στη Λακωνία τη βρίσκει απόλυτα σύμφωνη και έτσι ακριβώς θα συμβεί αφού είναι κάτι που δεν «αλλοιώνει τον ανταγωνισμό, αντίθετα τον διευρύνει και τον ενισχύει τα μέγιστα, προς όφελος των ενδιαφερομένων και του Δημοσίου» όπως και ακριβώς μας είπε. 

Βεβαιότατα, με αυτή την επιστολή μας δεν κλείνει ο κύκλος της ενημέρωσης της δικής Σας και των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Άλλα σοβαρότατα θέματα, όπως η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων από συγκεκριμένους αναδόχους -αναφέρουμε κάποια στοιχεία στις επιστολές μας και παρακαλούμε για την ανάγνωσή τους- θα Σας τα εγχειρήσουμε το επόμενο διάστημα.

Κύριε Περιφερειάρχη, τελειώνοντας θα σας επισημάνουμε και το εξής: Ενώ η Πολιτεία μεταβίβασε την αρμοδιότητα του ελέγχου των ενταλμάτων από τις Υ.Δ.Ε. στις Περιφέρειες, και τούτο κυρίως για να εξοφλούνται οι κάθε προμηθευτές συντομότερα, στη δική μας Περιφέρεια ισχύει το αντίστροφο. Φτάσαμε στο σημείο, το Υπουργείο Εσωτερικών να έχει προχωρήσει πριν λίγες στην τελευταία επιχορήγηση των Περιφερειών για την εξόφληση των δαπανών της μεταφοράς και του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου σχολικού έτους (5ος & 6ος μήνας 2017), η προηγούμενη επιχορήγηση (για 3ο & 4ο μήνα 2017), ενώ έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν έχει φτάσει ακόμη σ’ εμάς!

Αυτή η αβελτηρία, αυτή η κωλυσιεργία, αυτή η καθυστέρηση, μας δημιουργεί τεράστια λειτουργικά προβλήματα και όχι μόνο, θέτει σε σοβαρή αμφιβολία τη δυνατότητα από μέρους μας για τη συνέχιση του έργου (για να μην πούμε βεβαιότητα για τη μη συνέχιση) λόγω αδυναμίας προμήθειας καυσίμων και άλλων λειτουργικών εξόδων των οχημάτων μας. Επιπλέον, γεννά προβληματισμούς, δηλαδή όταν δεν καταφέρνουμε δυο μήνες τώρα να μοιράσουμε τα χρήματα των προμηθευτών μας, αυτά που μας έχει δώσει η Πολιτεία, πως θα ανταποκριθούμε και θα διασφαλίσουμε την επιτυχή λειτουργία της περιφερειακής διακυβέρνησης που διακαώς αιτούμεθα όλοι από την κεντρική Πολιτεία;

17 Σεπτεμβρίου 2017
Με Εκτίμηση! 
Οι Μεταφορείς Μαθητών Ταξί της Λακωνίας».