Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 19:25

Εν μέρει έχει κάνει μέχρι τώρα ο Δήμος το "εθνικό του καθήκον"

Εν μέρει έχει κάνει μέχρι τώρα ο Δήμος το "εθνικό του καθήκον"

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Εν μέρει έκανε ο Δήμος Καλαμάτας το εθνικό του καθήκον,  σύμφωνα με το χαρακτηρισμό του δημάρχου Παναγιώτη Νίκα, δηλαδή τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, από τα 13,2 εκατ. ευρώ που είναι τα ταμειακά διαθέσιμα, στην Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέρθηκαν τα 4 εκατ. ευρώ. Ο Δήμος σημειώνει ότι σύντομα θα γίνει η μεταφορά  και άλλων χρημάτων…

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχει πάρει απόφαση κατά της κατάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, επειδή αφενός η σχετική απόφαση λήφθηκε χωρίς καμία συζήτηση με την αυτοδιοίκηση και αφετέρου, σύμφωνα πάντα με την ΚΕΔΕ, δεν φαίνεται να υπάρχει οικονομική αναγκαιότητα δέσμευσης των χρημάτων των Δήμων από την κυβέρνηση, από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι η κατάσταση στη χώρα βελτιώνεται και η πορεία για την έξοδο από το μνημόνιο είναι πλέον σταθερή και με κοντινό χρονικό ορίζοντα.

Για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνεται στη σχετική σημερινή ανακοίνωση του Δήμου: «Ποσόν 4 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιμα του Δήμου Καλαμάτας κατατέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (αριθμ. 2/66965 - 13.09.2017). Το σύνολο των διαθεσίμων του Δήμου Καλαμάτας ανέρχεται στο ποσό των 13.230.599,69 ευρώ.

Σύντομα θα κατατεθεί και επιπλέον ποσό, αφού εκτιμηθούν με ακρίβεια οι άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου».