Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012 19:37

Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμάτας για την πυροπροστασία και το νεκροταφείο

Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμάτας για την πυροπροστασία και το νεκροταφείο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Με καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο εβδομάδων αναρτήθηκε σήμερα στο «Διαύγεια» η απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, για την πρόσληψη 15 εργατών πυροπροστασίας και δύο εργατών νεκροταφείου, με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών.

Οι προσληφθέντες ανέλαβαν, σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια», καθήκοντα στις αρχές Ιουλίου και θα απολυθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Όσον αφορά τους εργάτες πυροπροστασίας, προσλήφθηκαν στην Πολιανή ο Σωκράτης Γ. Δικαίος, στον Άγιο Φλώρο ο Γεώργιος Ηλ. Μαρκόπουλος, στον Άγριλο ο Θεόδωρος Π. Κοτταρίδης, στη Βρομόβρυση ο Κωνσταντίνος Ν. Μωραγιάννης, στη Βελανιδιά ο Βασίλης Απ. Δουρδουνάς, στο Σταματινού ο Σαράντος Γρ. Μωραγιάννης, στο σκουπιδότοπο της Μαραθόλακκας και την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας ο Γιώργος Β. Ίσσαρης, στο Ελαιοχώρι ο Παναγιώτης Γ. Μάλαμας, στη Νέδουσα ο Αντώνης Β. Μποσίνης, στο Λαδά ο Γιώργος Λ. Πετσόπουλος, στο Καρβέλι ο Τζάνες Π. Κωνσταντίνος, στην Αλαγονία ο Ευστράτιος Ηλ. Μέλλιος, στις Πηγές ο Ηλίας Β. Μαρκόπουλος και στη Βέργα ο Ηλίας Γ. Πανταζής. Επίσης προσλήφθηκε προκειμένου να τοποθετηθεί στο Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ο Δημήτριος Στ. Μητσέας.
Έργο των εργατών αυτών, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του δημάρχου, είναι η απομάκρυνση της αυξημένης βλάστησης με συνεχή καθαρισμό χορταριών κ.λ.π, η παρακολούθηση της περιοχής για την έγκαιρη επισήμανση προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως χήδην εναπόθεση απορριμμάτων, εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο
καθώς και η άμεση αντιμετώπιση αυτών, η χρησιμοποίηση των οχημάτων 4Χ4 με αυτόνομη πυροσβεστική μονάδα για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο–γραμματέα των αντιστοίχων Τοπικών Κοινοτήτων.
Με άλλη απόφαση του δημάρχου προσλήφθηκαν επίσης με δίμηνη σύμβαση οι Γεώργιος Ηλ. Μπούνας και Χρήστος Γ. Γεωργόπουλος, εργάτες νεκροταφείου, που θα απασχοληθούν στο νεκροταφείο της Καλαμάτας μέχρι την 1η Σεπτέμβρη.