Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 02:17

Δικαστήρια μέχρι τις 11 το πρωί σήμερα

Δικαστήρια μέχρι τις 11 το πρωί σήμερα

ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ Η ΘΕΜΙΣ
Νέες κινητοποιήσεις αναμένεται ότι θα αποφασίσουν δικαστές και δικηγόροι, οι οποίοι θίγονται από ρυθμίσεις που προωθούν κυβέρνηση και τρόικα. Σήμερα, μάλιστα, τα δικαστήρια θα διακόψουν τη λειτουργία τους από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συνελεύσεις και να εξετάσουν την κατάσταση που διαμορφώνεται.
Την Πέμπτη το πρωί, οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας θα συνεδριάσουν στην Αθήνα, με θέμα «Αξιώσεις της τρόικα για τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και ουσιαστική κατάργηση του δικηγορικού λειτουργήματος».

Όσον αφορά στους δικαστές, τα αιτήματά τους είναι: «Απόσυρση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου με τις οποίες καταργείται ο ρόλος των Ολομελειών των οικείων Δικαστηρίων ως προς την ψήφιση των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας αυτών. Απόσυρση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που, παραβλέποντας τις αρχές του πειθαρχικού δικαίου, επιτρέπουν την περικοπή μισθού, την αυτεπάγγελτη μετάθεση δικαστικών λειτουργών και τη στέρηση χρήσης των δικαστικών διακοπών σε περίπτωση «αδικαιολόγητης» καθυστέρησης. Απόσυρση της διάταξης του πολυνομοσχεδίου που απαγορεύει τη μετάθεση δικαστικού λειτουργού πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) δικαστικών ετών στον τόπο όπου τοποθετήθηκε. Απόσυρση των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που περιορίζουν τον προληπτικό έλεγχο και γενικώς αδρανοποιούν το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο».