Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017 13:16

ΕΔΕ για δημοσιοποίηση οφειλών ιδιωτών προανήγγειλε ο δήμαρχος Καλαμάτας

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΡΗ ΒΓΕΝΗ 
Στοιχεία με τις οφειλές επαγγελματιών της Καλαμάτας δημοσιοποιήθηκαν στην πόλη, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, χάρη σε μια ανεύθυνη διαδικασία του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας, υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο ανεξάρτητος σύμβουλος, Χάρης Βγενής. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, απάντησε ότι θα γίνει ένορκη διοικητική εξέταση στο Δήμο, υπογράμμισε ότι για κανένα λόγο δεν μπορεί να δημοσιοποιούνται προσωπικά δεδομένα και επίσης σημείωσε ότι εάν έχει συμβεί αυτό πρόκειται για ποινική παράβαση και για παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου υπαλλήλου…

Ο Χάρης Βγενής σημείωσε ότι ειδοποίηση του Δήμου προς οφειλέτες για την τακτοποίηση των οφειλών τους, επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σε διάφορους αποδέκτες με αποτέλεσμα να φτάσει αυτό το έγγραφο με τις οφειλές του κόσμου να κυκλοφορεί στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Ο Χάρης Βγενής είπε επίσης ότι η επίδοση έγινε από τη Δημοτική Αστυνομία χωρίς σφραγισμένο φάκελο. Τέλος επεσήμανε στον δήμαρχο ότι πρέπει να υπάρχει ισονομία προς τους δημότες, επισήμανση που υπογραμμίστηκε και από τον κ. Νίκα.
Στ.Μ.