Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 19:13

Και τα σκουπίδια της Καλαμάτας στον όμιλο συμφερόντων Μπόμπολα

Και τα σκουπίδια της Καλαμάτας στον όμιλο συμφερόντων Μπόμπολα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΩΡ 
Την έγκριση της σύμβασης για την ανάθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην εταιρία Ηλέκτωρ, μέλος του ομίλου Ελλάκτωρ, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας. Σύμφωνα με την προσφορά που έχει κάνει η εταιρία, η διαχείριση κάθε τόνου σκουπιδιών θα κοστίζει 59,1 ευρώ. Ο Δήμος έχει ανακοινώσει ότι θα δώσει στην εταιρία καινούργια μηχανήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαχείριση των σκουπιδιών και θα ζητήσει από αυτήν να μειώσει την τιμή των 59,1 ευρώ ανά τόνο…

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο χρόνια με δικαίωμα παράτασης για έναν ακόμη.

Από το Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκε σήμερα σχετικά: «Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ που αφορά τη λειτουργία μονάδας κινητής επεξεργασίας αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) για δύο χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο επιπλέον.

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μπορεί να γίνει άμεσα».
Στ.Μ.