Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 08:07

Η Ντίντα παίρνει πάνω της την ευθύνη για την πολεοδομική της Παραλίας Βέργας

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Με αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις, χωρίς όμως να παρουσιάσει τα στοιχεία που τις τεκμηριώνουν, η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Παναγιώτα Ντίντα, τόνισε χθες, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, ότι η Διεύθυνση Πολεοδομίας προχωράει τη διαδικασία για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της Παραλίας Βέργας τηρώντας όλες τις τυπικές προϋποθέσεις και υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην έγκριση. Από την Επιτροπή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση της Πολεοδομίας για την εκδίκαση των 179 ενστάσεων που έχουν υποβληθεί. Φάνηκε όμως ότι υπάρχουν επιφυλάξεις και μάλιστα όχι μόνο από τη μείζονα μειοψηφία, που ψήφισε λευκό. Ακόμη και ο σύμβουλος της πλειοψηφίας, Σαράντος Μαρινάκης, έδειξε ότι τον διακατέχει ένας προβληματισμός, γι’ αυτό και ρώτησε την Παναγιώτα Ντίντα εάν είναι σίγουρη ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία χωρίς προβλήματα. Και εκείνη τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα…

Η αντιδήμαρχος κ. Ντίνα, κάνοντας την εισήγηση του θέματος, τόνισε ότι πρόκειται για επικαιροποίηση και επανέγκριση της πολεοδομικής μελέτης. Είπε ότι η Πολεοδομία αποδέχτηκε, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα παράπονο, ακόμη και τις εκπρόθεσμες ενστάσεις, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της σημειώνοντας ότι δόθηκαν λύσεις σε προβλήματα που αφορούν ρυμοτομήσεις κτιρίων αλλά και σε άλλα θέματα.

Ο εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας, Γιάννης Θεοφιλόπουλος, ανέφερε ότι στην πολεοδομική μελέτη εισάγονται νέα στοιχεία με τις μελέτες γεωλογικής καταλληλόλητας και οριοθέτησης ρεμάτων. Είπε ότι αυτά τα νέα στοιχεία επιφέρουν αλλαγές στη μελέτη και ρώτησε εάν αυτές οι σημειακές τροποποιήσεις στην αρχική πολεοδομική μελέτη επιτρέπονται εφόσον πρόκειται για επικαιροποίηση και επανέγκριση της μελέτης.

Η αντιδήμαρχος κ. Ντίντα είπε ότι πράγματι γίνονται αλλαγές στο πολεοδομικό σχέδιο, σε κάποιες περιπτώσεις, διαβεβαίωσε όμως ότι αυτές επιτρέπονται και πως γι’ αυτές τις αλλαγές η Πολεοδομία ενημέρωσε τις υπερκείμενες αρμόδιες υπηρεσίες που συμφώνησαν.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Σταμάτης Μπεχράκης, κάνοντας αναφορά και στο χθεσινό θέμα της Kalamata Journal, ζήτησε την άποψη της αντιδημάρχου για αν σωστά η οριοθέτηση των ρεμάτων έχει εγκριθεί με απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δημοσίευσε η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, απαιτείται Προεδρικό Διάταγμα δεδομένου ότι η Βέργα, ως παραλιακός οικισμός, χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

Η απάντηση της αντιδημάρχου ήταν και πάλι γενική, καθώς επανέλαβε ότι έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που υπέδειξαν οι υπερκείμενες υπηρεσίες, σημειώνοντας επίσης ότι όλοι οι πολεοδόμοι λένε πως η διαδικασία που τήρησε η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι η σωστή.

Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του συμβούλου της πλειοψηφίας, Σαράντου Μαρινάκη, για το εάν η αντιδήμαρχος είναι σίγουρη ότι δε θα υπάρχει πρόβλημα με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, η κ. Ντίνα τόνισε και πάλι ότι «όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία», ότι «δεν υπάρχει κανένα τυπικό πρόβλημα και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην έγκριση της μελέτης».

Επίσης ο σύμβουλος της πλειοψηφίας, Γιάννης Μπάκας, έβαλε το θέμα του παλιού ποδοσφαιριστή Δημήτρη Σπεντζόπουλου, τονίζοντας ότι είχε ένα οικόπεδο στη Βέργα, το οποίο έχει εξαφανιστεί στην πολεοδομική μελέτη. Είπε ότι ο συγκεκριμένος είχε κάνει ένσταση αλλά «κάποιοι εξαφάνισαν το οικόπεδό του και δεν δίνουν λόγο».

Η αντιδήμαρχος απάντησε ότι κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί και τα ζητήματα που αφορούν τα κτηματολογικά δεδομένα θα εξεταστούν στη φάση της εκπόνησης της πράξης εφαρμογής.

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας εγκρίθηκε με τις ψήφους των συμβούλων της πλειοψηφίας ενώ η μείζων μειοψηφία ψήφισε λευκό, καθώς, όπως σημείωσε ο Γιάννης Θεοφιλόπουλος, η παράταξή του δεν έχει πεισθεί για τη διαδικασία που τηρήθηκε.
Στ.Μ.