Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 18:49

Αλλάζει το ιεραρχικό καθεστώς στο Δήμο, γενικός διευθυντής ο Βασίλης Τζαμουράνης

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στο Δήμο Καλαμάτας μετά το δήμαρχο, γίνεται ο Βασίλης Τζαμουράνης, μετά τον ορισμό του από τον Παναγιώτη Νίκα ως αναπληρωτή γενικού διευθυντή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δήμαρχος του εκχώρησε την αρμοδιότητα του συντονισμού όλων των διευθύνσεων του Δήμου και των νομικών προσώπων του (τα οποία πάντως είναι διοικητικά ανεξάρτητα από το Δήμο) σε ό,τι αφορά τα τεχνικά ζητήματα…

Στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα ο Δήμος Καλαμάτας σημειώνονται τα εξής: «Με απόφαση του Δημάρχου, ορίσθηκε ως Αν. Γενικός Διευθυντής των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας ο πολιτικός μηχανικός Βασίλειος Τζαμουράνης του Νικολάου, ο οποίος θα συνεχίσει να ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. Ο νέος Αν. Γενικός Διευθυντής έχει κριθεί κατ' επανάληψη ως Διευθυντής από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, είναι ο αρχαιότερος Διευθυντής του Δήμου και, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Νόμο και τον Οργανισμό, θα έχει την αρμοδιότητα συντονισμού όλων των Διευθύνσεων και των Νομικών Προσώπων που ασχολούνται με την κατασκευή έργων και, γενικότερα, με τεχνικά ζητήματα. Αναλαμβάνει δε καθήκοντα από την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017».


Ο Βασίλης Τζαμουράνης περισσότερο από 30 χρόνια πριν, κατά την κατασκευή του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, δίπλα στον τότε δήμαρχο Σταύρο Μπένο