Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018 17:55

Πλεόνασμα και στο Δήμο Καλαμάτας, χωρίς μέρισμα όμως ακόμη …

Πλεόνασμα και στο Δήμο Καλαμάτας, χωρίς μέρισμα όμως ακόμη …

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΧΕΔΟΝ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ! "Το φιλάει για τις εκλογές, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, η δημοτική αρχή Καλαμάτας το πλεόνασμα του 2017. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, τον χρόνο που μόλις έφυγε ο Δήμος εισέπραξε 54,3 εκατ. ευρώ και ξόδεψε 39,9 εκατ. ευρώ. Του έμειναν δηλαδή σχεδόν 14,5 εκατ. ευρώ. Από τη δημοτική αρχή ανακοινώθηκε ότι αυτά τα 14,5 εκατ. ευρώ αποτελούν ταμειακό υπόλοιπο, που είναι υψηλότερο από κάθε προηγούμενη χρονιά και φανερώνει την οικονομική υγεία του Δήμου. Αυτό που δεν ανακοινώθηκε είναι πόσα από αυτά έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεδομένου ότι ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, επανειλημμένως έχει δηλώσει ότι είναι πατριωτικό καθήκον της αυτοδιοίκησης να μεταφέρει τις οικονομίες της στην Τράπεζα της Ελλάδος…

Ειδικότερα η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής έχει ως εξής: «Πολύ σημαντικό χρηματικό υπόλοιπο διέθετε ο Δήμος Καλαμάτας με την εκπνοή του έτους 2017. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο, το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2017 ανήλθε σε 14.433.529,09 ευρώ, δεδομένου ότι τα έσοδα ήσαν 54.340.324,29 ευρώ και τα έξοδα ανήλθαν σε 39.906.795,20 ευρώ κατά την προηγούμενη χρονιά. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί την οικονομική υγεία του Δήμου, παρά τη δυσμενή κατάσταση της χώρας.

Ο Δήμος Καλαμάτας, με συνετή και διάφανη διαχείριση, έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μικρών και μεγάλων έργων, που αλλάζουν την όψη της Καλαμάτας και της περιοχής της και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Επίσης, είναι φερέγγυος έναντι εργολάβων και προμηθευτών, τονώνοντας την αγορά».