Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018 18:21

Υπέκυψε ο Δήμος Καλαμάτας, έδωσε τα σκουπίδια στον Μπόμπολα χωρίς να πάρει έκπτωση…

Υπέκυψε ο Δήμος Καλαμάτας, έδωσε τα σκουπίδια στον Μπόμπολα χωρίς να πάρει έκπτωση…

ΤΙΜΗ 59,1 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΤΟΝΟ
Δεν κατέστη δυνατό, απ’ ότι φαίνεται, να πετύχει ο Δήμος Καλαμάτας έκπτωση της τιμής για τη διαχείριση των απορριμμάτων, στη Μαραθόλακκα, από την εταιρία του Λεωνίδα Μπόμπολα «Ηλέκτωρ». Η σύμβαση υπογράφτηκε σήμερα από το δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα και από τον Λεωνίδα Μπόμπολα. Η τιμή ανέρχεται στα 59,1 ευρώ τον τόνο…

Στα τέλη Οκτώβρη 2017 ο δήμαρχος Καλαμάτας είχε ανακοινώσει ότι η σύμβαση με την «Ηλέκτωρ», τη μοναδική εταιρία που έλαβε κανονικά μέρος στο σχετικό διεθνή διαγωνισμό, δεν θα υπογραφόταν γρήγορα ώστε να γίνει διαπραγμάτευση για τη μείωση της τιμής που είχε προσφέρει, δεδομένου ο Δήμος έχει και δικά του μηχανήματα στη Μαραθόλακκα. «Ο Δήμος έχει εγκαταστήσει ένα αριθμό μηχανημάτων, υπάρχει μερικός εξοπλισμός και θα επιδιώξουμε τη μείωση της τιμής με απολύτως διάφανες διαδικασίες και αποφάσεις συλλογικών οργάνων», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλαμάτας.

Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας ότι η σύμβαση υπογράφτηκε, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο θέμα της μείωσης της τιμής.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας έχει ως εξής: «Σήμερα, Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018, ύστερα από έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπεγράφη συμφωνητικό, από το Δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Ε. Νίκα και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ηλέκτωρ ΑΕ Λεωνίδα Μπόμπολα, για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας μέχρι την έναρξη της κεντρικής διαχείρισης από την ΤΕΡΝΑ».
Στ.Μ.