Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 18:40

Εγκρίθηκε η μελέτη για την αποκατάσταση της «Πάνω Βρύσης» στη Βέργα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το σημαντικό μνημείο που συνδέεται με τη ζωή στη Βέργα από τα μέσα του 19ου αιώνα, η «Πάνω Βρύση», πρόκειται να αποκατασταθεί , ύστερα από την έγκριση, από το υπουργείο Πολιτισμού, της σχετικής μελέτης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Βέργας»…

Η έγκριση της μελέτης ανακοινώθηκε από το Σύλλογο και σύμφωνα με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, του υπουργείου Πολιτισμού, «η αριστερή βρύση θα αποκατασταθεί στην αρχική μορφή του 1864 με τη διατήρηση της κόγχης (ή του ερμαρίου) στον αριστερό τοίχο. Η δεξιά βρύση θα διατηρηθεί στην υφιστάμενη μορφή, με ανακατασκευή της πλάκας, θα βρίσκεται ελαφρά χαμηλότερα από την απόληξη της στέγης της αριστερής βρύσης. Η νέα επέμβαση θα διαφοροποιείται από την υφιστάμενη κατασκευή. Σε όλες τις φάσεις κατασκευής θα γίνεται φωτογράφιση και οι φωτογραφίες θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία για συνεχή ενημέρωσή της για το έργο».