Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018 17:24

Νόμιμη από την Αποκεντρωμένη η πληρωμή εργολάβου και ας μην έχει υπογράψει η Υπηρεσία του Δήμου…

Νόμιμη από την Αποκεντρωμένη η πληρωμή εργολάβου και ας μην έχει υπογράψει η Υπηρεσία του Δήμου…

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΚΑ
Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 670/2017, που λήφθηκε στις 7 Δεκέμβρη 2017, για την πληρωμή του εργολάβου που διαχειριζόταν τα σκουπίδια στη Μαραθόλακκα. Το θέμα είναι ότι η αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης, δεν παρέλαβε τις εργασίες, δηλαδή δεν συμφώνησε με την πληρωμή του εργολάβου και μάλιστα στο πρακτικό της σημείωσε ότι αυτός θα έπρεπε να έχει κηρυχθεί έκπτωτος γιατί δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές του υποχρεώσεις…

Το ενδιαφέρον είναι επίσης ότι ενώ η επιτροπή παραλαβής λέει ότι δεν υπογράφει για την παραλαβή των εργασιών της σύμβασης και έπρεπε ο εργολάβος να κηρυχθεί έκπτωτος, λέει ταυτόχρονα ότι η αντικατάστασή του θα ήταν αδύνατη…!

Ότι εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή του αναδόχου ανακοινώθηκε σήμερα από το Δήμο Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πληρωμή του αναδόχου με 148.222,41 ευρώ. Όμως, όπως έχουν διαπιστώσει όσοι έχουν επισκεφθεί τη Μαραθόλακκα, διαχείριση απορριμμάτων δεν γίνεται εδώ και μήνες στη χωματερή και εύλογα αναρωτιούνται για ποιο ακριβώς έργο εγκρίθηκε η πληρωμή αυτών των 148.222,41 ευρώ;
Στ.Μ.