Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 17:11

Ασπρόχωμα: Διαψεύστηκαν ξανά ελπίδες για περιορισμένες εισφορές σε χρήμα

Ασπρόχωμα: Διαψεύστηκαν ξανά ελπίδες για περιορισμένες εισφορές σε χρήμα

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
Ακόμη ένας χρόνος χάθηκε χωρίς να γίνει το παραμικρό βήμα ώστε να προχωρήσει η πολεοδόμηση του Ασπροχώματος, καθώς και πάλι κάποιοι καλλιέργησαν στους ιδιοκτήτες της περιοχής τις φρούδες ελπίδες ότι μπορούν να εξασφαλιστούν ηπιότερες εισφορές σε γη και σε χρήμα. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, ξεκαθάρισε και πάλι ότι άλλη δυνατότητα πέραν της εφαρμογής του νόμου 4315/2014, για την πράξη εφαρμογής, που μηδενίζει το έλλειμμα γης, δεν υπάρχει…

Από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας, που αρχικά και παρά την εισήγηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου είχε ταχθεί υπέρ της εκπόνησης της πράξης εφαρμογής με το Προεδρικό Διάταγμα του 1985, ανακοινώθηκαν σήμερα τα εξής: «Έφθασε στο Δήμο Καλαμάτας απάντηση από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στην αίτηση θεραπείας που είχε υποβάλει επιτροπή κατοίκων του Ασπροχώματος, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών τους σε γη και χρήμα, στο πλαίσιο της Πολεοδομικής Μελέτης αυτής της Τοπικής Κοινότητας.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο, η Πολεοδομική Μελέτη θα πρέπει να προχωρήσει βάσει του Νόμου 4315/2014, καθώς δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα λόγω των ελλειμμάτων σε γη, που προκύπτουν από την εφαρμογή σχετικού Προεδρικού Διατάγματος του 1985.

Κατόπιν της συγκεκριμένης εξέλιξης, το θέμα της Πολεοδομικής Μελέτης του Ασπροχώματος ενεργοποιείται εκ νέου, δεδομένου ότι έχει γίνει αντιληπτό από την τοπική κοινωνία, κατόπιν πλήθους συσκέψεων, ότι διέξοδος θα δοθεί με την εφαρμογή του Νόμου 4315/2014. Επίσης, θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα, που υπάρχει από τη νομοθεσία, για τον ευνοϊκότερο υπολογισμό των εισφορών σε χρήμα (μειωτικός συντελεστής)».