Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 19:03

Έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έκτακτη ανάγκη λόγω σκουπιδιών

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Συγκεντρώθηκαν, με πρωτοβουλία της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, οι απαιτούμενες από το νόμο υπογραφές δημοτικών συμβούλων, ώστε να συνέλθει εκτάκτως το Σώμα και να συζητήσει για την οριακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ο Δήμος Καλαμάτας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στο σκουπιδότοπο της Μαραθόλακκας και για την οποία τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Οι υπογραφές συγκεντρώθηκαν μετά την απραξία της δημοτικής αρχής για το αίτημα έκτακτης σύγκλησης του Σώματος…

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, η πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει από τους αιτούντες δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας εάν ο πρόεδρος του Σώματος δεν το προσκαλέσει ο ίδιος μέσα σε προθεσμία έξι ημερών.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, «κατατέθηκε σήμερα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αίτηση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την κατάσταση στην Μαραθόλακκα και την κήρυξη της Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η αίτηση αυτή υπεγράφη από δεκατέσσερις δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 2 του  Νόμου 3852 /2010, στο οποίο ορίζεται σαφώς ότι η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει όταν το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου».

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 3852 /2010, «αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του».
Στ.Μ.