Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 14:08

Ούτε αυτή τη φορά πέρασε τα τεστ ασφαλείας το Μέγαρο Χορού…!

Ούτε αυτή τη φορά πέρασε τα τεστ ασφαλείας το Μέγαρο Χορού…!

ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Δεν πιστοποιήθηκαν ούτε αυτή τη φορά οι μηχανισμοί της σκηνής του Μεγάρου Χορού, που σημαίνει ότι εξακολουθούν να είναι επικίνδυνοι και για το λόγο αυτό απενεργοποιημένοι… Ο εξουσιοδοτημένος γερμανικός οίκος για την πιστοποίηση τέτοιων έργων TUV SUD, αν και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το Δήμο Καλαμάτας, προφανώς κατά το τεστ που έκανε τις προηγούμενες μέρες στο Μέγαρο διαπίστωσε ότι εξακολουθούν να μην πληρούνται οι προδιαγραφές της μελέτης σε συγκεκριμένους μηχανισμούς της σκηνής, παρά την βεβαιότητα που διατύπωνε η δημοτική αρχή ότι το έργο θα πιστοποιηθεί…

Είναι χαρακτηριστικό το δελτίο Τύπου της δημοτικής αρχής, με ημερομηνία 16 Απριλίου, ότι “Ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, καθώς αφίχθη ειδικός από τον πιστοποιητικό οργανισμό Tuv Sud. Μετά την πιστοποίηση, το θέμα λειτουργίας του Μεγάρου Χορού θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο”.

Σημειώνεται ότι η ανάδοχος κοινοπραξία στις 10 Νοέμβρη του 2017 θα έπρεπε να κηρυχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο οριστικά έκπτωτη, όμως η δημοτική αρχή δεν έχει φέρει από το τότε ξανά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η ανάδοχος έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις και τις κακοτεχνίες και πως αυτό θα το πιστοποιούσε ο γερμανικός οίκος όταν θα ερχόταν ο μηχανικός της. Ο μηχανικός ήρθε, έκρινε ότι η πιστοποίηση δεν μπορεί να δοθεί ακόμη και σύμφωνα με τις πληροφορίες, έδωσε οδηγίες για παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν ώστε να ξανάρθει για νέο έλεγχο.

Σημειώνεται ότι το θέμα της αποκατάστασης των ελλείψεων και κακοτεχνιών στα τεχνικά της σκηνής βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια όμως η δημοτική αρχή διστάζει να λάβει τα αυστηρά μέτρα που ορίζει η νομοθεσία με αποτέλεσμα το Μέγαρο Χορού, παρά το τεράστιο κόστος του,  σε ό,τι αφορά τη σκηνή του να μην ξεπερνάει το επίπεδο οποιουσδήποτε άλλης σκηνής ανάλογων διαστάσεων...
Στ.Μ.