Τετάρτη, 16 Μαϊος 2018 18:25

Πρόστιμα Τατούλη σε Δήμο και εταιρία για το περιβαλλοντικό έγκλημα στη Μαραθόλακκα

Η Μαραθόλακκα πριν από τρεις μήνες Η Μαραθόλακκα πριν από τρεις μήνες

ΚΑΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 
Διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στην εταιρία στην οποία ο Δήμος Καλαμάτας είχε αναθέσει την επεξεργασία των σκουπιδιών στη Μαραθόλακκα και άλλων 10.000 ευρώ στον ίδιο το Δήμο Καλαμάτας, επέβαλε με απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Επιπλέον, ο φάκελος με όσα διαπιστώθηκαν από την τελευταία αυτοψία που έγινε στη Μαραθόλακκα μαζί με διάφορα άλλα στοιχεία, αποστάλθηκε στον εισαγγελέα. Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι ότι στην απόφαση του περιφερειάρχη γίνεται ανοιχτά λόγος για συσσώρευση σκουπιδιών στην ευρύτερη περιοχή της Μαραθόλακκας, ενώ τονίζεται ότι τόσο η εταιρία όσο και ο Δήμος δεν έδωσαν στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας του Περιβάλλοντος στοιχεία που αυτό ζήτησε…

Στην εταιρία στην οποία είχε ανατεθεί η επεξεργασία και διαχείριση των σκουπιδιών επιβλήθηκε το πρόστιμο των 20.000 ευρώ γιατί διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε ειδικούς όρους που είχαν τεθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον στην απόφαση του περιφερειάρχη σημειώνεται ότι η πλημμελής τήρηση των όρων ορθής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των σκουπιδιών συντελούσε “στη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών και πρόκλησης κινδύνου για τη δημόσια υγεία”.

Στο Δήμο Καλαμάτας επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ γιατί κατά τον έλεγχο που έγινε στη Μαραθόλακκα του Ταϋγέτου διαπιστώθηκε ότι ο χώρος όπου λειτουργούσε η μονάδα επεξεργασίας “δεν διέθετε τις προβλεπόμενες υποδομές για την ορθή λειτουργία της”. Τα στοιχεία που ζητήθηκαν από το Δήμο και δεν δόθηκαν αφορούσαν “το πρόγραμμα παρακολούθησης της μονάδας και ειδικότερα στοιχεία του ισοζυγίου των εισερχομένων ΑΣΑ και των εξερχομένων ρευμάτων (υπόλειμμα RDF - ανακυκλώσιμα υλικά – οργανικά υλικά ΒΑΑ) καθώς και τους χώρους τελικής διάθεσης των επιμέρους ρευμάτων. Επίσης δεν επιδόθηκαν στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και την προώθηση των συλλεχθέντων υγρών στραγγιδίων προς περαιτέρω επεξεργασία σε νομίμως λειτουργούσα Ε.Ε.Λ”.
Σημειώνεται ότι αυτά συνέβησαν πριν ο Δήμος Καλαμάτας κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Στ.Μ.