Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 19:14

Άλλους τρεις μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Καλαμάτα λόγω σκουπιδιών!

Άλλους τρεις μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Καλαμάτα λόγω σκουπιδιών!

ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ; 
Παρατάθηκε για τρεις μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 7 Σεπτέμβρη, η παραμονή του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των σκουπιδιών! Όμως τους λόγους που ανάγκασαν το δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, να αιτηθεί την παράταση δεν τους γνωρίζει κανείς, ούτε τους τελευταίους μήνες έχει γίνει καμία αναφορά από τη δημοτική αρχή ότι ο Δήμος βρίσκεται σε οριακή κατάσταση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των σκουπιδιών του. Ενδεχομένως λοιπόν η χορήγηση της παράτασης να συνδέεται με τις καταγγελίες που έχουν γίνει, και τις προσφυγές στη δικαιοσύνη, για παράνομο θάψιμο σκουπιδιών στον Ταΰγετο και τα ζητήματα που αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της μεταφοράς των σκουπιδιών στον Ταΰγετο. Επίσης παρατάθηκε για τρεις μήνες η παραμονή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και του Δήμου Οιχαλίας, επίσης λόγω σκουπιδιών…

Η παράταση της παραμονής του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δόθηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη, ύστερα από τη σχετική εξουσιοδότηση του γενικού γραμματέα πολιτικής προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου επισημαίνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει ζητήσει να παραταθεί το καθεστώς της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από τις 5 Μάη 2018.

Επίσης σημειώνεται στην απόφαση ότι “αποφασίζουμε την εκ νέου κήρυξη του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω της λήξης ισχύος της σχετικής απόφασής μας (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/01.05.2002) και του γεγονότος ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε αυτή”.

Σε ό,τι αφορά το Δήμο Οιχαλίας, η παράταξη του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έχει διάρκεια μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη 2018.

Στ.Μ.