Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018 10:19

Αφού το κράτος δεν ανησυχεί μέτρησε ο Μάκαρης τα “ζουμιά” από τα σκουπίδια στον Ταΰγετο

Αφού το κράτος δεν ανησυχεί μέτρησε ο Μάκαρης τα “ζουμιά” από τα σκουπίδια στον Ταΰγετο

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αναλύσεις χημείου της Καλαμάτας, οι οποίες δείχνουν ότι τα “ζουμιά” από τα σκουπίδια στη “Μαραθόλακκα”, τα οποία συνέλεξε ο Μανώλης Μάκαρης στους Πέντε Δρόμους, στην Εθνική Οδό Καλαμάτας-Σπάρτης, έχουν συστατικά τα οποία είναι πολύ ψηλότερα από τα όρια της νομοθεσίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, παρουσίασε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου “Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες”. Η απάντηση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, ήταν ότι στη “Μαραθόλακκα” δεν υπάρχουν βαρέα μέταλλα και ότι η ύπαρξη αυτών των στραγγιδίων (που χύνονται στο Νέδοντα) είναι αποτέλεσμα “κακών ενεργειών” της προηγούμενης εταιρείας η οποία επεξεργαζόταν τα σκουπίδια στη “Μαραθόλακκα”...

Ο Μανώλης Μάκαρης εκτίμησε ότι τα στραγγίδια αυτά προέρχονται από σκουπίδια που έχουν εναποτεθεί ανεπεξέργαστα σε σημείο δίπλα από την αποκατεστημένη χωματερή της Περιφέρειας και ζήτησε να γίνει η επεξεργασία και αυτής της ποσότητας απορριμμάτων. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος,  σημείωσε σχετικά ότι δεν πρόκειται για σύμμεικτα σκουπίδια, έχουν δηλαδή υποστεί μια πρώτη επεξεργασία και τόνισε ότι και αυτή η ποσότητα θα πάει για περαιτέρω επεξεργασία. Επιπλέον ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας τόνισε ότι η κατάσταση στη “Μαραθόλακκα” είναι οπωσδήποτε βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν και κάλεσε τον Μανώλη Μάκαρη να το σημειώσει αυτό.

Σε σχετική με το θέμα ανακοίνωση που έβγαλε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, με τίτλο “υψηλό ρυπαντικό φορτίο στα στραγγίσματα στους Πέντε Δρόμους”, τονίζονται τα εξής:

“Η ύπαρξη υψηλού ρυπαντικού φορτίου αποδείχτηκε στα δείγματα ύδατος που ελήφθησαν από το ρυάκι  στο πρανές της Εθνικής Οδού Καλαμάτας-Σπάρτης στο ύψος των Πέντε Δρόμων, προερχόμενο από τα στραγγίσματα που παράγονται στην περιοχή διαχείρισης των απορριμμάτων της Καλαμάτας στην Μαραθόλακκα.

Συγκεκριμένα τόσο η χημική όσο και η μικροβιολογική ανάλυση -οι οποίες και επισυνάπτονται- ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για το μέγεθος της προκαλούμενης ρύπανσης αφού όλοι οι δείκτες ρύπανσης που εξετάστηκαν (Αγωγιμότητα,TSS, COD, BOD, φώσφορος, ολικό άζωτο, κολοβακτηρίδια) ήταν αρκετές φορές πάνω από τα όρια που προβλέπει η Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997) για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων.

Η δημοτική αρχή οφείλει να δράσει άμεσα για μια σειρά θεμάτων που αναδείξαμε κατά την πρόσφατη επίσκεψη της δημοτικής μας παράταξης στην Μαραθόλακκα:

  1. Η αποκατεστημένη χωματερή συνεχίζει να πάσχει αφού νέα ρήγματα έχουν δημιουργηθεί ενώ τα παλαιότερα δεν έχουν αποκατασταθεί
  2. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται σε μια μεγάλη ποσότητα τουλάχιστον 3.000 κυβικών μέτρων σύμμικτων απορριμμάτων τα οποία βρίσκονται σε επικλινές έδαφος δίπλα στην αποκατεστημένη χωματερή. Τα στραγγίσματα αυτής της χωματερής οδηγούνται με φυσική ροή στους Πέντε Δρόμους και από εκεί στο ποταμό Νέδοντα. Η χωματερή αυτή χρήζει άμεσης αποκατάστασης και μάλιστα πριν να ξεκινήσουν οι φθινοπωρινές βροχοπτώσεις που θα συμπαρασύρουν στραγγίσματα τα οποία θα ρυπάνουν ξανά τον ποταμό Νέδοντα.
  3. Παρατηρήθηκαν μεγάλες ποσότητες διαρρηγμένων δεμάτων στις θέσεις εναπόθεσης αυτών που θα πρέπει να αποκατασταθούν
  4. Ο compact βιολογικός που έχει εγκατασταθεί στο χώρο της διαχείρισης αδυνατεί να μαζέψει όλα τα παραγόμενα στραγγίδια.

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Δήμου Καλαμάτας”.