Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018 14:37

Διευθυντές δίνουν επιχειρήματα στο δήμαρχο για την καθαίρεση Πατσαρίνου

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
Έγγραφα διευθυντών του Δήμου Καλαμάτας, που υποστηρίζουν ότι ο Νίκος Πατσαρίνος δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του ως Τμηματάρχης, αξιοποιεί ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, προκειμένου να υποστηρίξει την απόφασή του για να του αφαιρέσει την ιδιότητα του προϊσταμένου. Τα έγγραφα αυτά μάλιστα έχουν συνταχτεί μετά την απόφαση του δημάρχου για την καθαίρεση, έρχονται δηλαδή εκ των υστέρων να υποστηρίξουν τη μη νόμιμη απόφαση του δημάρχου, όπως έχει κριθεί μέχρι τώρα από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση του Παναγιώτη Νίκα εν μέρη έχει ακυρωθεί ως μη νόμιμη, δηλαδή η καθαίρεση του Νίκου Πατσαρίνου δεν ισχύει. Ωστόσο ο δήμαρχος προσέφυγε επίσης για να “ξε-ακυρωθεί” η απόφασή του και να ισχύει κανονικά η καθαίρεση...

Η προσφυγή του δημάρχου θα τεθεί προς επικύρωση αύριο, Τετάρτη 22 Αυγούστου, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Στην προσφυγή σημειώνεται σειρά λόγων για τους οποίους, σύμφωνα με το δήμαρχο, πρέπει να ισχύει κανονικά η απόφασή του για την καθαίρεση του Νίκου Πατσαρίνου. Και μεταξύ των λόγων αυτών είναι ότι ο υπάλληλος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του ως προϊστάμενος λόγω των 221 ημερών αδείας που δικαιούται ως επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως μέλος της διοίκησης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Στην προσφυγή του ο δήμαρχος έχει συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, αποσπάσματα εγγράφων προϊσταμένων Υπηρεσιών στις οποίες είχε τοποθετηθεί ο Νίκος Πατσαρίνος. Συγκεκριμένα στην προσφυγή σημειώνεται ότι σύμφωνα με “το (...)12-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (στο Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης της οποίας είχε τοποθετηθεί ως προϊστάμενος ο προσφεύγων), στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι ο προσφεύγων “...δεν έχει να επιδείξει κανενός είδους υπαλληλικό έργο … για το έτος 2017” πέραν της “...υπογραφής ελάχιστων υπηρεσιακών εγγράφων…”, αλλά και από το επίσης συνημμένο (...)12-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (στην οποία ο προσφεύγων είχε τοποθετηθεί με παράλληλα καθήκοντα), στο οποίο ρητώς, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι “...οι απομένουσες ημέρες εργασίας κατ’ έτος … περιορίζονται δραματικά … Επίσης το γεγονός ότι οι παραπάνω ημέρες εργασίας είναι διάσπαρτες εντός του έτους καθιστούν την αξιοποίησή τους ακόμη δυσχερέστερη ιδιαίτερα

στα αντικείμενα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών … που απαιτούν καθημερινή και συνεχή παρουσία των υπαλλήλων. Τούτων δοθέντων, έργο από τον συγκεκριμένο υπάλληλο δεν μπορούσε να παραχθεί, ως ήταν αναμενόμενο, καθότι δεν γινόταν να ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα…”

Σημειώνεται περαιτέρω ότι με το (...)20-7-2018 έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κλήθηκε ο προσφεύγων να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία τις ημέρες απουσίας του, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρέωση σε αυτόν εργασιακού αντικειμένου και η αξιοποίησή του. Επί της ανωτέρω πρόσκλησης ο προσφεύγων με το (...)3-8-2018 έγγραφό του, απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι “...αντικειμενικά μου είναι αδύνατο από τώρα να γνωρίζω ποιες και πόσες θα είναι οι ημέρες που θα κληθώ να συμμετάσχω σαν αιρετός στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων στα οποία ανήκω…”.

Από τα παραπάνω δημόσια έγγραφα προκύπτει ότι ο προσφεύγων δεν ασκούσε ούτε μπορούσε αντικειμενικά να ασκήσει τα καθήκοντά του ως προϊσταμένου, συνεπώς οι προσβαλλόμενες (...) αποφάσεις του Δημάρχου Καλαμάτας, για την έκδοση των οποίων ελήφθη υπ’ όψιν η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, δηλαδή λόγοι δημόσιου συμφέροντος, φέρουν ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και είναι νόμιμες (...)”.  
Στ.Μ.