Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018 18:33

Εργολάβος για το κτίριο της ΔΕΥΑΚ στο κτιριακό συγκρότημα του νέου Δημαρχείου

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ 
Τη εξαγγελία ότι το νέο κτίριο της ΔΕΥΑΚ, στο κτιριακό συγκρότημα του νέου Δημαρχείου, εκεί που στεγαζόταν η Νοσηλευτική Σχολή, θα είναι ένα υπερσύγχρονο και βιοκλιματικό οικοδόμημα, έδωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Δημήτρης Βεργόπουλος. Ανακοίνωσε ότι ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή του κτιρίου ολοκληρώθηκε και ανάδοχος βγήκε η εταιρία Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ, η οποία θα κάνει το έργο με 530.000 ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 950.000 ευρώ…

Ο Δημήτρης Βεργόπουλος αναφέρθηκε σε σειρά έργων που ξεκινούν ή δρομολογούνται από τη ΔΕΥΑΚ και για τα οποία έλαβε αποφάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την τελευταία συνεδρίασή του. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ, από το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο χρηματοδοτείται από δάνειο του κράτους και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το ΕΣΠΑ και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα.

Μεταξύ των έργων αυτών σημείωσε ότι είναι η αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης που είναι από αμίαντο στη Βέργα, στη Μικρή Μαντίνεια, στο Ασπρόχωμα και σε τμήμα του Αντικάλαμου. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ τόνισε ότι η επιχείρηση με το έργο αυτό αποδεικνύει την φροντίδα της για την υγεία των κατοίκων, δεδομένου ότι ο αμίαντος σήμερα δεν θεωρείται κατάλληλο υλικό για τους αγωγούς ύδρευσης. Ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εταιρία “Latern Construction Company”, που θα το εκτελέσει με κόστος 400.000 ευρώ.

Ανακοίνωσε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε τη μελέτη για αναγκαίες παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης στο Νησάκι της Καλαμάτας, με τις οποίες θα αντιμετωπιστούν προβλήματα. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου, διευκρίνισε, ανέρχεται στις 800.000 ευρώ.

Σχετικά με το πρόγραμμα Φιλόδημος ο κ. Βεργόπουλος ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνονται οι μελέτες για έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 3,8 εκατ. ευρώ και αποχέτευσης για έργα 3,5 εκατ. ευρώ.

Στα έργα ύδρευσης σημείωσε ότι περιλαμβάνεται η ύδρευση της Πολιανής, έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης από αμίαντο σε διάφορες περιοχές του Δήμου και η μεταφορά νερού από το Πήδημα στα Αρφαρά. Σε ό,τι αφορά τα έργα αποχέτευσης ανέφερε ότι αυτά είναι η σύνδεση της Θουρίας και των Λαιίκων με την αποχέτευση και τον Βιολογικό της Καλαμάτας. Ο μικρός Βιολογικός στον Άγιο Φλώρο και ο μικρός Βιολογικός στην Άνω Βέργα.

Στ.Μ.