Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 09:54

Να είναι σε εγρήγορση οι φορείς, όχι τα στραγγίδια της Μαραθόλακκας στον Βιολογικό Καθαρισμό

Χριστίνα Καντζιλιέρη, Φώτης Γαϊτάνης, Δημήτρης Οικονομάκος, Τάσος Νιάρχος, αιρετά στελέχη της Λαϊκής Συσπείρωσης Καλαμάτας Χριστίνα Καντζιλιέρη, Φώτης Γαϊτάνης, Δημήτρης Οικονομάκος, Τάσος Νιάρχος, αιρετά στελέχη της Λαϊκής Συσπείρωσης Καλαμάτας

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Να αντιδράσουν και να αποτρέψουν τους σχεδιασμούς της δημοτικής αρχής, για τη μεταφορά των προβλημάτων της Μαραθόλακκας και συγκεκριμένα των στραγγιδίων των σκουπιδιών, στο Βιολογικό Καθαρισμό της Καλαμάτας, καλεί σωματεία, φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις η δημοτική παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης, η οποία στηρίζεται από το ΚΚΕ. Υπογραμμίζει ότι τόσο τα στραγγίδια όσο και το υπόλειμμα πρέπει να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας από την εταιρία στην οποία ο Δήμος Καλαμάτας έχει αναθέσει τη διαχείριση των σκουπιδιών…

Ειδικότερα η Λαϊκή Συσπείρωση ανακοίνωσε: “Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9/10/2017 ρωτήσαμε την Δημοτική Αρχή αν υπάρχει η σκέψη ή η πρόθεση για μεταφορά των υγρών λυμάτων από την διαχείριση των απορριμμάτων που γίνεται στην Μαραθόλακα στο βιολογικό καθαρισμό των αστικών λυμάτων της Καλαμάτας. Το ζήτημα των λυμάτων το έχουμε θέσει κατ΄επαναληψη στα ΔΣ.

Υποστηρίξαμε ότι η συλλογή των υγρών αποβλήτων πρέπει να γίνεται από την εταιρία που διαχειρίζεται τα απορρίμματα και να πηγαίνουν στις κατάλληλες μονάδες, έτσι ώστε να ελαττωθεί σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα με τις οσμές και τη μεγάλη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με το υπόλειμμα ώστε να μην παραμένει στον Ταΰγετο ρυπαίνοντας το περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογραφεί η εταιρεία που διαχειρίζεται τα απορρίμματα είναι υποχρεωμένη να απομακρύνει το υπόλειμμα σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.

Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής δεν ήταν ξεκάθαρη, θα λέγαμε ότι από την απάντηση που μας έδωσε έχει την πρόθεση να μεταφέρει τα υγρά απόβλητα- καθώς και το πρόβλημα- από την διαχείριση των απορριμμάτων στο βιολογικό καθαρισμό.  Ο βιολογικός καθαρισμός σε καμία περίπτωση δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τέτοιου είδους λύματα.

Καλούμε τα σωματεία , τους φορείς , τις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις να αντιδράσουν σε αυτούς τους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής οπού τα λύματα θα καταλήγουν στη θάλασσα. Να απαιτήσουμε τα λύματα να μην πέφτουν στο Ταΰγετο και να μεταφερθούν σε κατάλληλους εξουσιοδοτημένους χώρους με ευθύνη του ανάδοχου της επεξεργασίας των απορριμμάτων”.