Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018 03:33

Πολύ σοβαρό έργο ο νέος αγωγός νερού Φ800 από Πήδημα στην Καλαμάτα

Δημήτρης Φαββατάς, Σταμάτης Μπεχράκης, Γιάννης Θεοφιλόπουλος, Στάθης Σταματόπουλος και πίσω Κώστας Γεωργακίλας και Μαρία Βεργινάδη Δημήτρης Φαββατάς, Σταμάτης Μπεχράκης, Γιάννης Θεοφιλόπουλος, Στάθης Σταματόπουλος και πίσω Κώστας Γεωργακίλας και Μαρία Βεργινάδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ* 
Ένα από τα πλέον σοβαρά έργα των υποδομών για την ευρύτερη περιοχή δρομολογείται. Με την ένταξη του σημαντικού έργου του νέου αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα και τη Μεσσήνη, προϋπολογισμού 11,1 εκ. ευρώ, στο πρόγραμμα “Φιλόδημος”, σε συγκεκριμένη πρόσκληση που έχει  ζητήσει ο δήμος της Καλαμάτας θα υλοποιηθεί η εξασφάλιση σε υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών επί το χείριστο…

Οι υπάρχοντες κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού από την Τ.Κ. Πηδήματος προς Καλαμάτα και Μεσσήνη (Φ600 & Φ300) είναι πεπαλαιωμένοι (χρονολογούνται από το 1938) και ανεπαρκούς διατομής για τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες υδροδότησης.

Η συνέργεια όλων των τοπικών αυτοδιοικητικών και πολιτικών δυνάμεων του τόπου αποτελεί το θετικό υπόδειγμα που πρέπει να βαδίζει η αυτοδιοίκηση.

Η θετική εξέλιξη για το τόπο πρέπει να συνοδευτεί στη συνέχεια με νέο στρατηγικό σχεδιασμό για την δημιουργία νέων αρδευτικών δικτύων με την συνάρθρωση τους με έργα διαχείρισης επιφανειακών υδάτων και υποβολής των προτάσεων προς την κυβέρνηση.

*Κώστας Γεωργακίλας, Μαρία Βεργινάδη,Γιάννης Θεοφιλόπουλος, Σταμάτης Μπεχράκης και Δημήτρης Φαββατάς