Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 18:16

Πεζοπορώντας στην ιστορία, τα τοπία, τους οικισμούς του Ταϋγέτου - Χαρτογράφηση μονοπατιών

Πεζοπορώντας στην ιστορία, τα τοπία, τους οικισμούς του Ταϋγέτου - Χαρτογράφηση  μονοπατιών

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
Προχωρούν στην υλοποίηση του σχεδιασμού τους, για τη χαρτογράφηση των μονοπατιών του Ταϋγέτου, με σκοπό την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και την αναβίωση των ορεινών οικισμών, σειρά συλλόγων και φορέων, με πρωτοβουλία και συντονισμό των “Φίλων της Βέργας” και με την εξασφάλιση υποστήριξης από τη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Πανεπιστημιακής Σχολής της Καλαμάτας και από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού!...

Όπως ενημερώνουν οι “Φίλοι της Βέργας”, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μετά από πρόσκληση τους “πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας εκπροσώπων από Πεζοπορικούς – Ορειβατικούς – Φυσιολατρικούς – Οικολογικούς – Πολιτιστικούς – Αναπτυξιακούς Συλλόγους της Καλαμάτας, με συμμετοχή εκπροσώπων του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βέργας, με θέμα τον

Από κοινού σχεδιασμό Προγράμματος Δράσης για την χαρτογραφική αποτύπωση του Δικτύου Ορεινών Μονοπατιών του Ταϋγέτου και την αξιοποίησή τους σε προγράμματα Πεζοπορικού – Θεματικού Τουρισμού, με στόχο (μεταξύ άλλων) να λειτουργήσουν ως κίνητρο για Αναβίωση των εγκαταλειμένων Ορεινών Οικισμών.

Προς τούτο συμφωνήθηκε να αξιοποιηθεί :

  1. το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο π.χ. : “Προδιαγραφές Ορεινών Μονοπατιών”, “Θεματικός Τουρισμός”, “Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις”
  2. Οι υπάρχουσες αποφάσεις χαρακτηρισμού Καλντεριμιών ως Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατ' αρχήν στην περιοχή Μεσσηνίας – Δυτικού Ταϋγέτου, όπως τα Καλντερίμια : Κάτω Βέργας, Κάτω προς Άνω Βέργα – Όρος Καλάθι, Μπίλιοβο : Αλτομιρά – Σωτηριάνικα, Κιτριών, Πλάτσα – Κοτρώνι, Κουταλά, Νέδουσας κλπ
  3. Το γεγονός ότι τα 10 περίπου χιλιόμετρα Καλντεριμιών – Μονοπατιών από Παραλία μέσω Κάτω & Άνω Βέργας έως τον Αγ. Γεώργιο στο Καλάθι, που προστατεύονται πλέον από τον αρχαιολογικό νόμο ως μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν προνομιακή προσπέλαση στο δίκτυο των ορεινών μονοπατιών του Ταϋγέτου και – μέσω αυτών – στους ορεινούς οικισμούς του.

Αυτή η δυνατότητα, συγκρινόμενη με εναλλακτικές αφετηρίες, έχει το πλεονέκτημα ότι ξεκινά από τη Βέργα, “Μεσσηνιακή Πύλη στη Μάνη” και δημοτική κοινότητα της Καλαμάτας, πρωτεύουσας της Μεσσηνίας και μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συνδυάζει σύγχρονο οδικό δίκτυο – αεροδρόμιο και λιμάνι, με τις δυνατότητες φιλοξενίας μεγάλου αριθμού επισκεπτών.

  1. Το ότι οι σημαντικότερες διαδρομές έχουν ήδη αποτυπωθεί τοπογραφικά, - φωτογραφικά και έχουν σηματοδοτηθεί και καθαρίζονται τακτικά από πεζοπορικούς κυρίως συλλόγους, όπως οι Ορειβατικοί Σύλλογοι Καλαμάτας & Σπάρτης, ο ΕΥΚΛΗΣ, οι Φίλοι της Βέργας, οι τοπικές Κοινότητες Δυτικού & Ανατολικού Ταϋγέτου, με την υποστήριξη πολιτιστικών συλλόγων όπως των Γυναικών της Μάνης.

Πέραν των τοπικών συλλόγων, στοιχεία τοπογραφικής (συντεταγμένες) - φωτογραφικής κλπ τεκμηρίωσης διαθέτουν και άλλοι πεζοπορικοί σύλλογοι από όλη τη χώρα, που επισκέπτονται συχνά τον Ταΰγετο.

Ο ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

Βάσει όλων των ανωτέρω έχει ήδη εκπονηθεί ένας συνολικός σχεδιασμός για :

  • χαρτογραφική αποτύπωση των ορεινών μονοπατιών του Ταϋγέτου σε συνεργασία με τη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.,
  • αρχιτεκτονική αποτύπωση σημαντικών στοιχείων των ορεινών οικισμών και μνημείων γειτονικών στις ορεινές διαδρομές σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.,
  • ιστορική τεκμηρίωση – χρονολόγηση διαδρομών – οικισμών & μνημείων σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας & Πολιτισμικής Διαχείρισης και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα
  • συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού (Αρχιτεκτονική Κληρονομιά & Μονοπάτια Πολιτισμού), σε προγράμματα σηματοδότησης μονοπατιών – αναβίωσης οικισμών – ευαισθητοποίησης τοπικού πληθυσμού – προβολής & ανάδειξης, καθώς και στην αναζήτηση χορηγών για την αποκατάσταση φθορών σε νεώτερα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο σχεδιασμός αυτός και οι μέχρι σήμερα συνεννοήσεις εκπροσώπου των “Φίλων της Βέργας” με τους επικεφαλής Καθηγητές αυτών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της ΕΛΛΕΤ, που εξ αρχής αντιμετώπισαν πρόθυμα και φιλικά την όλη πρωτοβουλία, παρουσιάστηκαν στην συνάντηση εργασίας. Ο σχεδιασμός συμπληρώθηκε από αντίστοιχες προτάσεις εκπροσώπων που συμμετείχαν, όπως του Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας, της Οικολογικής Κίνησης Καλαμάτας, της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας, του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ενώ τη συμφωνία και τη συμμετοχή τους έχουν εκδηλώσει ο ΕΥΚΛΗΣ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μάνης και η “Ομάδα πάμε Βόλτα”.

Συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η προσπάθεια με την κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος δράσης, βασισμένου στη συνέργεια εθελοντών – φυσικών προσώπων και συλλόγων – και στη συγκέντρωση στοιχείων με τη μέθοδο του “Πληθοπορισμού” (Crowdsourcing), που θα αναρτηθούν σε server και σε διαδικτυακή εφαρμογή της Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (είναι ήδη σε εξέλιξη), η οποία θα εμπλουτίζεται με σχετικές διπλωματικές εργασίες σπουδαστών των συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Συμφωνήθηκε επίσης να επιδιωχθεί η διεύρυνση των συμμετοχών στο πρόγραμμα, πέραν των συλλόγων Καλαμάτας και με συλλόγους των όμορων Δήμων Μεσσηνίας & Λακωνίας, ήτοι : Σπάρτης, Δυτικού και Ανατολικού Ταϋγέτου, αφού Ο ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ !

Στόχος της όλης προσπάθειας είναι να αξιοποιηθούν τα ανωτέρω σε Προγράμματα Θεματικού Τουρισμού, π.χ. “Από Αλαγωνία μέσω Μάνης έως το Ταίναρο”, “Πεζοπορώντας στην Ιστορία και στα Τοπία του Ταϋγέτου”, “Μυκηναϊκή - Ελληνιστική Αρχαιότητα – Βυζάντιο – Φραγκοκρατία – Ενετοκρατία – Οθωμανική – Σύγχρονη Εποχή στον Ταΰγετο” κλπ, συμβάλοντας στην ήπια τουριστική – επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής”.